Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Pievienotās vērtības nodokļa sistēmu salīdzinošā analīze Eiropas Savienības valstīs”
Nosaukums angļu valodā “Comparative Analysis of Value Added Tax Systems in the European Union Countries”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs N.Rudzītis, RTU docents (prakt.), Mg.oec.
Recenzents K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Anotācija Bakalaura darba temats ir Pievienotās vērtības nodokļa sistēmu salīdzinošā analīze Eiropas Savienības valstīs. Krīzes laikā vairāk nekā puse no Eiropas Savienības (turpmāk- ES) dalībvalstīm paaugstināja pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk- PVN) likmes, lai palielinātu nodokļa budžetā iemaksājamās summas. Tas pastiprināja uzņēmējiem vēlēšanos krāpties ar šo nodokli. Shēmotāju un krāpnieku dēļ, ES dalībvalstu kasēm garām paslīd aptuveni 60 miljardi eiro gadā.Tas kropļo konkurenci, kaitē godīgo uzņēmēju - uzņēmējdarbību un mazina uzticību Eiropas nodokļu sistēmai. PVN krāpniecības apkarošanai ES Komisija pieņēma lēmumu pilnveidot PVN sistēmu,jo pašreizējā PVN sistēmā ir daudz nepilnību, kuras rada šķēršļus iekšējam tirgum, rada milzīgu administratīvo slogu uzņēmumiem. Vienkāršāka un efektīvāka PVN sistēma palīdzēs ES ekonomikas izaugsmei un krāpniecības apkarošanai. Darbs izstrādāts latviešu valodā un sastāv no trim daļām, kas ir savstarpēji saistītas. 1. daļa ir sadalīta 3 nodaļās. Pirmajā nodaļā tiek apskatīts PVN jēdziens un struktūra, kas ir nepieciešams, lai izprastu nodokļa būtību. Otrajā nodaļā tiek aprakstīta PVN vēstures attīstība, lai noskaidrotu PVN rašanās iemeslu un to nozīmi ES. Trešajā nodaļā dots PVN teorētiskais apskats. 2. daļa ir sadalīta 4 nodaļās. 1. un 2. nodaļā tiek pētītas PVN standartlikmes un samazinātās likmes, un preču un pakalpojumu grupas, kurām tās piemēro. 3. un 4. nodaļā atbilstoši ir analizēti PVN ieņēmumi ES un Latvijā. 3. daļa ir sadalīta 2 nodaļās. Pirmajā nodaļā tiek pētīta PVN problēmatika ES, aprakstītas PVN krāpšanas metodes un apskatīti Eiropas Komisijas plānotie pasākumi PVN sistēmas reformēšanai. Otrajā nodaļā ir apsvērts, kādus ES piedāvājumus ir jāpiemēro Latvijā, lai uzlabotu tās PVN sistēmu un kādas ir šo piedāvājumu priekšrocības. Bakalaura darba apjoms ir 67 lappuses, t.sk., 4 tabulas un 46 attēli. Tika izmantoti 41 literatūras avoti. Darba mērķis ir noteikt PVN lomu ES un Latvijā, un atrast PVN problemātikas risinājumus. Mērķa sasniegšanai bija nepieciešams veikt sekojošus uzdevumus: apskatīt PVN teorētisko bāzi, analizēt PVN likmes un ieņēmumus ES dalībvalstīs un Latvijā, identificēt ES problēmas, saistītas ar PVN, pārskatīt ES priekšlikumus PVN sistēmas attīstībai un Latvijas ieguvumu no tiem. Pētījuma objekts- pievienotās vērtības nodoklis, pētījuma priekšmets PVN sistēmu ietekme uz nodokļu ieņēmumiem valsts budžetā. Darbam ir ne tikai teorētiskā, bet arī praktiskā rakstura pielietojums, jo tajā tiek piedāvāti PVN sistēmas vienkāršošanas pasākumi Latvijā.
Atslēgas vārdi Pievienotās vērtības nodoklis, Eiropas Savienība, salīdzinošā analīze
Atslēgas vārdi angļu valodā Value Added Tax, European Union, Comparative Analysis
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2012 13:01:15