Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Pievienotās vērtības nodokļu sistēmu salīdzinošā analīze Baltijas valstīs”
Nosaukums angļu valodā “Comparative Analysis of Value Added Tax Systems in the Baltic Countries”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs N.Rudzītis, RTU docents (prakt.), Mg.oec.
Recenzents K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Anotācija Darba tēma ir Pievienotās vērtības nodokļu sistēmu salīdzinošā analīze Baltijas valstīs. Tēma par PVN Baltijā ir aktuālā, jo ieņēmumi no nodokļa nodrošina lielāku valsts budžeta daļu, tomēr krīzes laikā, nodokļa likme Baltijas valstīs palielinās, bet ieņēmumi no PVN būtiski samazinās. Pie tam, pēdējos gados Latvijas sabiedrībā bieži tiek apspriesta uzņēmēju pārcelšanās uz citām valstīm, kā arī investoru skaita samazināšanās. Bakalaura darba mērķis ir salīdzināt PVN nodokļu sistēmas un to ietekmi uz valsts budžeta ieņēmumiem. Uzdevumi ir: raksturot PVN nodokļa piemērošanas elementus apliekamos objektus, maksātājus, likmes; izpētīt nodokļa vietu valsts budžeta ieņēmumos; veikt PVN ieņēmumu salīdzinošo analīzi Baltijas valstīs izpētīt nodokļa sistēmas sakarību ar ieņēmumiem valsts budžetā; sniegt priekšlikumus Latvijas PVN sistēmas uzlabošanai. Darba pētījumu objekts ir Pievienotās vērtības nodoklis. Pētījumu priekšmets ir Pievienotās vērtības nodokļa sistēmas ietekme valsts budžeta ieņēmumiem. Bakalaura darbs sastāv no 2 pamatdaļām. Pirmā daļā pievienotās vērtības nodokļa sistēmas Baltijas valstīs ir apskatītas no teorētiskā viedokļa. Tajā ir salīdzināti nodokļa objekti un subjekti, nodokļa maksātāju reģistrācijas kārtība, taksācijas periods, nodokļa likmju īpatnības. Otrajā darba daļā ir izpētīti nodokļa praktiskie aspekti. Šajā daļā ir veikta nodokļu sistēmas ietekme uz ieņēmumiem valsts budžetā, balstoties uz darba pētījumiem un izmantojot Lafera teoriju ir izstrādāts līknes modelis ar kuru palīdzību var redzēt, kāda ir optimāla nodokļa likme, lai būtu lielākie ieņēmumi valsts budžetā. Līdz ar to darbam ir gan teorētiskā, gan praktiskā nozīme. Darbā ir: 30 attēli, 10 tabulas un 12 pielikumi.
Atslēgas vārdi Pievienotās vērtības nodoklis (PVN)
Atslēgas vārdi angļu valodā Value added tax (VAT)
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2012 15:16:06