Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „SIA „CIDO Grupa” produkcijas eksporta analīze”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Export Production in “CIDO Group” Ltd.”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs I.Derjabo, SIA „CIDO Grupa” eksporta projektu vadītāja
Recenzents N.Rudzītis, RTU docents (prakt.), Mg.oec.
Anotācija Mūsdienu sarežģītajos ekonomiskās situācijas apstākļos vēl vairāk pastiprinājusies konkurence gan valstu, gan to uzņēmumu starpā. Ilgtspējīgai uzņēmuma darbības turpināšanai svarīgi pārdot saražoto produkciju ne tikai vietējā, bet arī ārvalstu tirgū. Izplatītākais un salīdzinoši lētākais veids, kā ieiet ārvalstu tirgū, ir eksports. Diplomdarba ietvaros darba autore aplūkoja starptautiskās tirdzniecības un eksporta teorētiskos aspektus, kā arī izpētīja Latvijas ārējās tirdzniecības rādītājus, detalizētāk apskatot bezalkoholisko dzērienu segmentu. Darbs balstīts uz kopējā bezalkoholisko dzērienu un SIA „CIDO Grupa” eksporta tirgus izpēti, sevišķu uzmanību pievēršot Krievijas un Baltkrievijas bezalkoholisko dzērienu tirgiem. Diplomdarba pētījuma objekts ir SIA „CIDO Grupa”, savukārt kā pētījuma priekšmets ir izvirzīts SIA „CIDO Grupa” produkcijas eksporta tirgus. Diplomdarba mērķis - pamatojoties uz SIA „CIDO Grupa” eksporta tirgus izpēti, novērtēt esošo situāciju bezalkoholisko dzērienu segmentā un izstrādāt priekšlikumus veiksmīgai eksporta nodrošināšanai. Lai sasniegtu mērķi, tika izvirzīti sekojoši uzdevumi: • analizēt teorētisko materiālu bāzi par eksportu; • izskatīt ar eksportēšanu saistītos likumus, regulas un noteikumus; • raksturot eksporta dinamiku un struktūru Latvijā; • apkopot un analizēt informāciju par SIA „CIDO Grupa” produkcijas eksportu uz Eiropas Savienības un trešajām valstīm; • izdarīt secinājumus un izstrādāt priekšlikumus veiksmīgai produkcijas eksportēšanai. Pamatojoties uz zinātniskās literatūras, teorētisko materiālu un statistisko datu analīzi, pierādīts, ka bezalkoholisko dzērienu segments ir viena no daudzsološākajām eksporta nozarēm Latvijā. Neskatoties uz daudzu valstu sarežģīto sertifikāciju un specifiskajiem un mainīgajiem muitas noteikumiem, SIA „CIDO Grupa” ir lielas perspektīvas palielināt tirgus daļu Krievijas bezalkoholisko dzērienu tirgū, savukārt ieiešana Baltkrievijas tirgū ir apgrūtināta, tādēļ uzņēmumam vēlams pagaidām pievērsties Rietumeiropas tirgiem. Izpētītā informācija par kopējo situāciju bezalkoholisko dzērienu segmentā Krievijā un Baltkrievijā būs noderīga uzņēmumiem, kuri izvēlēsies eksportēt uz šīm valstīm. Diplomdarba apjoms ir 66 lappuses, tas sastāv no 3 nodaļām, 13 attēliem un 2 tabulām.
Atslēgas vārdi ārējā tirdzniecība, eksports, bezalkoholisko dzērienu tirgus
Atslēgas vārdi angļu valodā external trade, export, soft drinks market
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2012 21:07:59