Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Enerģētisko iekārtu darbība , kā kurināmo izmantojot mainīga sastāva deggāzi"
Nosaukums angļu valodā "Operation of energy equipment burning fiel gas with variable composition"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs A.Ikaunieks
Recenzents P.Graudiņš
Anotācija Enerģētisko iekārtu darbība, kā kurināmo izmantojot mainīga satura deggāzi: maģistra darbs. Rīga, 2012. 45 lpp., 5 tab., 7 att., 27 bibl. nos., 1 pielikums. Atslēgvārdi: koģenerācija, atkritumu apsaimniekošana, elektroenerģija, siltumenerģija. Darba mērķis enerģētisko iekārtu darbības salīdzināšana, mainot kurināmā sastāvu un kvalitāti. Maģistra darbā veikts salīdzinājums par koģenerācijas iekārtu ekspluatācijas rādītājiem. Izmantojot dažādas kvalitātes un siltumspējas kurināmo, tika salīdzināti iekārtu ekspluatācijas rādītāji no atkritumu poligona Getliņi un dabasgāzes koģenerācijas stacijas objektā Saules, Salā, Salas novadā. Izvērtēta kurināmā kvalitātes nozīme komplektējošo detaļu resursam, kas ir būtiski, aprēķinot tehnoloģiskās iekārtas ekspluatācijas izmaksas un sasniegtos jaudas rādītājus. Izmantoti ekspluatācijā esošu koģenerācijas iekārtu faktiskie komplektējošo daļu nomaiņas intervāli un salīdzināti ar attiecīgā ražotāja noteiktajiem intervāliem. Darbā doti ieteikumi atkritumu apsaimniekošanas jomā, lai uzlabotu iegūstamās poligona gāzes kvalitāti, kā rezultātā iespējams izslēgt vienu vai vairākus tās attīrīšanas ciklus.
Atslēgas vārdi koģenerācija, atkritumu apsaimniekošana, elektroenerģija, siltumenerģija
Atslēgas vārdi angļu valodā cogeneration, waste treatment, electric energy, heat energy
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2012 16:27:08