Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Muitas noteikumu pārkāpumu atklāšana un novēršana starptautiskās lidostas „Rīga” MKP”
Nosaukums angļu valodā "Customs Violation Detection and Prevention at the International Airport „Riga” in Customs Control Point”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs A.Čevers, RTU docents (prakt.), Mg.iur.
Recenzents A.Gulbis, RTU docents (prakt.), Mg.oec.
Anotācija Pētījuma Muitas noteikumu pārkāpumu atklāšana un novēršana muitas kontrolpostenī Lidosta Rīga problēmas būtība un tēmas aktualitāte ir tas, ka salīdzinājumā ar 2011. gada datiem administratīvo pārkāpumu skaits pieaug. Visvairāk pārkāpumi tiek izdarīti, izvedot cigaretes no Latvijas. Starp pārkāpējiem pārsvarā Latvijas valsts pilsoņi. Cigarešu kontrabanda ir aktuāla problēma lielās cenu atšķirības dēļ Latvijā, Krievijā un Anglijā. Visefektīvākais veids kā samazināt cigarešu kontrabandu būtu samazināt lielo cenu starpību. Tas būtu iespējams, Latvijā un Krievijā ceļot akcīzes nodokli. Pētījuma mērķis: Novērtēt administratīvo pārkāpumu novēršanas efektivitāti VID MP MKP Lidosta Rīga. Galvenie uzdevumi: 1. Izpētīt teorētiskās nostādnes par muitas darbību un administratīvo pārkāpumu atklāšanu un novēršanu. 2. Iepazīties ar Lidostas Rīga un VID MP MKP Lidosta Rīga darbību un struktūru. 3. Analizējot datus par administratīvajiem pārkāpumiem, kas veikti Lidostas Rīga, kā arī veicot sabiedrības aptauju un VID amatpersonu intervēšanu, izteikt secinājumus un priekšlikumus. Pētījuma veikšanai tika izmantotas tādas metodes kā datu analīze, aptauja un intervija. Šajā pētījumā tiek analizēti VID MP MKP Lidosta Rīga aizturētie pārkāpumi laika periodā no 2011.gada 1.ceturksņa līdz 2012.gada 1.ceturksnim. Intervējot Muitas kontrolposteņa Lidosta Rīga muitas uzraugus, tika noskaidroti galvenie iemesli, kāpēc administratīvo pārkāpumu skaits pēdējā laikā ir pieaudzis. Aptaujājot 200 nejaušus respondentus, tika atklāts, ka sabiedrībai ir maz zināšanu par muitas, darbību, kā arī aplams viedoklis par muitā strādājošajām personām. Būtiskākais secinājums ir tas, ka vislielākais pārkāpumu skaits ir saistīts ar cigarešu kontrabandu. Šie pārkāpumi tiek atklāti izlidojošiem pasažieriem. Autors šī pētījuma rezultātā vēlas panākt to, lai sabiedrība vairāk būtu informēta par muitas darbību, kā arī pētījuma rezultātiem būtu jāpalīdz, pilnveidot VID MP MKP Lidostā Rīga darbība, efektīvāk novēršot pārkāpumus un aizturot to darītājus.
Atslēgas vārdi Muitas noteikumu pārkāpumu atklāšana un novēršana muitas kontrolpostenī Lidosta "Rīga"
Atslēgas vārdi angļu valodā Customs violation detection and prevention at the customs post Airport "Riga"
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2012 11:35:44