Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Telekomunikācijas
Nosaukums Mikroviļņu sakaru sistēmas parametru novērtējums
Nosaukums angļu valodā Microwave Communication System Parameters Assessment
Struktūrvienība 13100 Telekomunikāciju institūts
Darba vadītājs V.Bobrovs
Recenzents Ģ.Ivanovs
Anotācija Šajā darbā tiek pētīti mikroviļņu sakaru sistēmas parametri K frekvenču diapazonā (t.i. 18-26.5 GHz). Izmantojot simulācijas programmu ICS Basic, tiek izveidots mikroviļņu sistēmas modelis ar sekojošu dažādu parametru ietekmes izvērtēšanu (antenu savstarpējais attālums un augstums, reljefs, tiešas redzamības apstākļi, laika apstākļi) uz uztvertā signāla jaudas līmeni. Darbs sastāv no 6 tematiskajā sadaļām. Ievaddaļā tiek aprakstīta darba aktualitāte. Otrajā daļā tiek aprakstīti mikroviļņu sakaru sistēmas izveidošanas principi un iespējamo ietekmju parametri. Trešajā daļā tiek aprakstīta elektromagnētisko signālu izplatības fizika brīvā telpā un atmosfērā. Ceturtajā daļā tiek aprakstīta mikroviļņu sakaru sistēmas modeļa izveide, programmas ICS Basic darba princips, antenas un ģeogrāfiskās kartes izvēle. Piektā daļa satur eksperimentu uztvertā signāla jaudas līmeņa noteikšanai atkarībā no antenu savstarpējā izvietojuma, augstuma, tiešas redzamības apstākļiem, kā arī laika apstākļiem. Pēdējā daļā tiek aprakstīta iegūto praktisko datu analīze un tiek izdarīti secinājumu par paveikto darbu. Darbs sastāv no 65 lapām, 10 tabulām, 64 attēliem un 6 pielikumiem, tika izmantoti 29 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Mikroviļņu sakaru sistēma, ICS Basic
Atslēgas vārdi angļu valodā Microwave Communication System, ICS Basic
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2012 14:05:36