Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Pakalpojuma uzņēmuma attīstības projekts
Nosaukums angļu valodā Project of a Service Company Development
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec.,pr.doc.J.Jakubāne
Recenzents Mg.biol.,pr.doc.G.Maurāne
Anotācija Diplomprojekta Pakalpojuma uzņēmuma attīstības projekts autore ir Rīgas Tehniskās universitātes studiju programmas Uzņēmējdarbība un vadīšana 4. kursa studente Anna Procvetova. Diplomprojekta mērķis ir izstrādāt projektus pakalpojumu uzņēmuma attīstībai. Diplomprojekts sastāv no 5 daļām, tā apjoms ir 103 lapas (bez pielikumiem), tajā ir iekļauti 52 attēli, 25 tabulas un 12 formulas, darbam arī ir pievienoti 24 pielikumi, kuru apjoms ir 44 lapas. Analītiskajā daļā tika aprakstīta uzņēmuma darbība, tika vērtēti uzņēmējdarbības vidi ietekmējošie faktori, kā arī tika izanalizēti sabiedrības 2011. gada finanšu pārskati, kur tika konstatēta galvenā problēma neto apgrozījuma palielināšanas nepieciešamība un attīstības iespēju meklēšana. Projekta aprēķinu daļā tika izstrādāti un ekonomiski pamatoti trīs projekti, kur vienā no tiem tika meklēts pievilcīgākais tirgus tālākajai uzņēmuma attīstībai, otrajā projektā autore piedāvāja izstrādāt jaunu produktu, kur rezultātā tika palielināts neto apgrozījums (un peļņa), un trešajā projektā tika piedāvāts samazināt nelietderīgi izmantoto laiku dokumentu sūtīšanai un saņemšanai, kas atvieglos darbinieku darbu ofisā, kā arī ieekonomēto laiku var veltīt nākamo uzņēmuma projektu realizēšanai, kā rezultātā arī tiek paaugstināts neto apgrozījums (un peļņa). Tehnoloģiskajā daļā galvenā uzmanība tika pievērsta autores piedāvātā jaunā produkta izstrādāšanas tehnoloģiskajai pusei, kur tiek pierādīta autores idejas dzīvotspēja. Darba un dabas aizsardzības daļā tika salīdzinātas uzņēmuma darba aizsardzības instrukciju saturs ar LR normatīvajiem tiesību aktiem darba aizsardzības jomā, kur tika noteiktas problēmas un tika piedāvātas risināšanas iespējas. Grafiskajā daļā kopā tika iekļauti 17 diplomprojekta attēli un tabulas, kuri dod priekšstatu par darba saturu. Diplomprojekta izstrādāšanai tika izmantota vispārējā un speciālā literatūra, SIA ROIT Consulting nepublicētie materiāli, LR Centrālās statistikas pārvaldes un Eiropas Savienības statistiskie dati un interneta resursi.
Atslēgas vārdi Pakalpojuma uzņēmuma attīstības projekts Pievilcīgākais tirgus Jaunais produkts Neto apgrozījums
Atslēgas vārdi angļu valodā Project of a Service Company Development Most attractive market Product Working time Net turnover
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2012 10:04:19