Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "RTU jaunā mācību korpusa būvnie cība Āzenes ielā 12, Rīgā"
Nosaukums angļu valodā "New housing construction of RTU University building located in Azenes street 12, Riga"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs T.Kidiks
Recenzents N.Asarītis
Anotācija Diplomdarbs sastāv no divām daļām bakalaura pētnieciskās daļās un inženierprojekta daļas. Bakalaura pētnieciskās daļas tēma LBN 201-07 un LBN 201-10 analīze Inženierprojekta tēma RTU jauna mācību korpusa būvniecība Āzenes ielā 12, Rīgā Bakalaura pētnieciskajā daļā tiek apskatīti un analizēti Latvijas Būvnormatīvi 201-07 Būvju ugunsdrošība un 201-10 Būvju ugunsdrošība. Darbā tiek apskatītas ugunsdrošības prasības RTU jaunajam mācību korpusam Āzenes ielā 12, Rīgā pēc abiem normatīviem ar mērķi uzzināt, kā mainoties normatīviem, mainās ugunsdrošības prasības būvēm. Inženierprojektā aplūkota RTU jaunā mācību korpusa būvniecība Āzenes ielā 12, Rīgā. Darbs sastāv no objekta apraksta, būvelementu aprēķina daļas un būvražošanas tehnoloģiskās daļas. Uzsvars darbā tiek likts uz būvtehnoloģijas sadaļu, apskatot objekta situācijas novērtējumu, būvdarbu organizēšanu, darbu procesu aprakstu un drošības tehniku būvdarbu laikā. Diplomdarba apjoms 114 (simts četrpadsmit) lapaspuses, tabulu skaits 15 (piecpadsmit), attēlu skaits - 24 (divdesmit četri), izmantotā literatūras avotu skaits 22 (divdesmit divi), pielikumi 1 (viens).
Atslēgas vārdi RTU jauna mācību korpusa būvniecība Āzenes ielā 12, Rīgā
Atslēgas vārdi angļu valodā New housing construction of RTU University building located in Azenes street 12, Riga
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 23.01.2012 11:57:33