Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas pilnveide uzņēmumā "Zaļais dārzs"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Food Safety Assurance in "Green Garden" Ltd"
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Mg.oec. Maira Sapata
Recenzents Mg.oec. Jānis Pildavs
Anotācija Bindmane A. Pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas pilnveide uzņēmumā „Zaļais dārzs”: Maģistra darbs A.Bindmane, M.Sapata. – Rīga: IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģijas katedra maģistra profesionālo studiju programma „Visaptverošā kvalitātes vadība” , 2012. – 87 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 87.lpp., tajās iekļauti 8 attēli un 11 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 37 avoti latviešu un 1 angļu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums. Darba mērķis ir pilnveidot pārtikas drošuma kvalitāti. Pirmajā darba daļā pētīti autoru viedokļi par HACCP sistēmas būtiskumu, un lietderīgumu uzņēmumā. Aprakstīti galvenie principi secīgu bīstamību identificēšanai un to novēršanā. Otrajā darba daļā aprakstīta uzņēmuma darbība, attīstība un ietekmējošie ārējās un iekšējās vides faktori, ražošanas tehnoloģiju procesi. Trešajā darba daļā aprakstīti izstrādātie pārbaudes uzdevumi un to atbilstība paškontroles rokasgrāmatai. Izvirzīti priekšlikumi paškontroles rokasgrāmatas uzturēšanai un procesu pilnveidošanai. Paškontroles rokasgrāmatas sistēma nodrošina procesu izsekojamību, lai ražotu drošus un kvalitatīvus produktus. Sistēma jāuzrauga, lai varētu atklāt kritiskos punktus un neatbilstības novērst jau ražošanas laikā.
Atslēgas vārdi HACCP, pārtikas drošums, kritiskie kontroles punkti,uzraudzība,pilnveidošana,produktu kvalitāte,
Atslēgas vārdi angļu valodā HACCP,food safety,critical control poin,supervision,improvement,product quality
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2012 20:52:35