Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Komerciāla rakstura nekustamā īpašuma vērtēšanas problēmas un risinājumi
Nosaukums angļu valodā Problems and solutions of real estate`s business valuation
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., doc. Svetlana Fjodorova
Recenzents LR NBS, Mg.oec. J.Afanasjeva
Anotācija Maģistra darba temats ir Komerciāla rakstura nekustamā īpašuma vērtēšanas problēmas un risinājumi. Darbs sastāv no četrām daļām. Analītiskajā dāļā tiek analizēta Latvijas nekustamā īpašuma tirgus situācija, tiek veikts nekustamā īpašuma darījumu apjomu salīdzinājums, dots nekustamo īpašumu ietekmējošo faktoru raksturojums, kā arī nekustamā īpašuma vērtētāju organizāciju raksturojums. Teorētiskajā daļā tiek apskatīti nekustamā īpašuma vērtības notikšanas pamati, nekustamā īpašuma vērtēšanas metodes, kā arī investīciju projekta ekonomiskā novērtējuma pamatprincipi un metodes. Praktiskajā daļā tiek dots vērtējums nesen uzbūvētam objektam Sporta halle, kas atrodas Smilšu ielā 1, Salaspils pilsētā. Tiek noteiktas objekta labākais un efektīvākais izmantošanas veids, noteikta objekta vērtība, pielietojot izmaksu, ieņēmumu un salīdzināmo darījumu metodi, un tiek identificētas problēmas, kas ir radušās, vērtējot īpašumu. Projektu daļā tiek dots Projekta Sporta halle ekonomiskais pamatojums. Šīm nolūkam tiek veikta projekta SVID analīze, izstrādāti pasākumi ienākumu gūšanai, noteikti plānoti ienākumi no projekta realizācijas, kā arī izmantojot investīciju novērtēšanas metodes, tika aprēķināti: projekta atmaksāšanas periods, iekšējā ienākuma norma, investīciju rentabilitāte, neto tagadnes vērtība. Maģistra darba apjoms ir 92 lpp. Tajā ir iekļautas 26 tabulas, 10 attēli, 4 pielikumi un izmantoti 30 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Maģistra darba apjoms ir 92 lpp
Atslēgas vārdi angļu valodā The size of this master thesis is 92 pages
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2012 14:07:56