Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Pakalpojumu kvalitātes pilnveide SIA "Baltic Logistic Solutions" "
Nosaukums angļu valodā "Quality Improvement of Services at "Baltic Logistic Solutions" Ltd "
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.sc.ing.,profesors Jānis Mazais
Recenzents Mg.oec.,Dainis Lapiņš
Anotācija Cīmure S. Pakalpojumu kvalitātes pilnveidošana SIA „Baltic Logistic Solutions”: Maģistra darbs / S.Cīmure, J.Mazais – Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma „Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2012. – 92 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 91 lpp., tajā iekļauti 6 attēli, 11 tabulas un 2 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 12 avoti latviešu un 10 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 14 pielikumi. Darba mērķis ir veikt uzņēmuma pakalpojumu sniegšanas kvalitātes analīzi un piedāvāt risinājumus pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai, lai sasniegtu pakalpojumu kvalitātes līmeni ne zemāku par 98%. Pirmajā darba daļā no teorētiskā viedokļa tiek pētīta pakalpojumu kvalitātes nozīme, loģistikas pakalpojumu kvalitāte un kvalitātes kritēriji, pakalpojumu kvalitātes vadīšanas principi. Tāpat tiek apskatīta loģistikas pakalpojumu kvalitātes Latvijā, pakalpojumu kvalitātes analīzes metodes un pilnveidošanas nozīme, darbinieku motivācijas un lojalitātes nozīme uzņēmuma darbībā, kā arī pakalpojumu kvalitātes izmaksas. Otrajā darba daļā tiek analizēta uzņēmuma darbība un uzņēmuma procesi. Tiek izvērtēta uzņēmuma kvalitātes politika, novērtēts darbinieku viedoklis par sniegtajiem pakalpojumiem un analizēta pakalpojumu kvalitāte un problēmu rašanās cēloņi. Trešajā darba daļā tiek sniegti priekšlikumi pakalpojumu kvalitātes pilnveidošanai un ieteikumi nepieciešamajiem kvalitātes mērķiem, nepieciešamajiem kvalitātes mērījumiem, darbinieku motivācijas paaugstināšanas programmai, klientu apmierinātības pētījuma izstrāde, kā arī tiek novērtēta pakalpojumu kvalitātes pilnveidošanas efektivitāte. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi ir uzņēmumā veidot sistemātisku pieeju pakalpojumu kvalitātes pilnveidošanai un pakalpojumu kvalitātes pilnveidošanā ir jāiesaistās visiem darbiniekiem. Darbinieku lomai, viņu motivācijai veikt darbu un atbildībai ir būtiska loģistikas pakalpojumu kvalitātes pilnveidošanā.
Atslēgas vārdi pakalpojumu kvalitātes pilnveide
Atslēgas vārdi angļu valodā quality improvement of services
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2012 10:52:09