Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Latvijas tautsaimniecības problēmas un to iespējamie risinājumi”
Nosaukums angļu valodā „Current problems and possible solutions of national economy of Latvia"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Profesore M. Šenfelde
Recenzents Lektors U.Kamols
Anotācija Bakalaura darbs ir izstrādāts par tēmu Latvijas tautsaimniecības problēmas un to iespējamie risinājumi. Galvenais tautsaimniecības mērķis ir panākt augstāku sabiedrības dzīves līmeni. Bet diemžēl jau ilgu laiku Latvija nevar sasniegt šo mērķi, jo kopš 2008. gada, kad sākās krīze, Latvijā ir vērojams dziļš tautsaimniecības attīstības pasliktinājums, kas atspoguļojas kā kopējā dzīves līmeņa, iedzīvotāju dzīves kvalitātes un labklājības līmeņa pazemināšanās. Bakalaura darba mērķis ir parādīt galvenās problēmas tautsaimniecībā, kuras ietekmē iedzīvotāju dzīves līmeni un kvalitāti, atrast problēmu cēloņus un piedāvāt problēmu iespējamus risinājumus. Darba kopējais lappušu skaits 53, tabulu skaits 4, attēlu skaits 25, pielikumu skaits - 1. Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām. Pirmajā daļā ir veidota teorētiskā bāze tālākai datu analīzei. Otrajā daļā ir veikta galveno tautsaimniecības pamatrādītāju analīze un noteiktas problēmas, to cēloņi. Trešajā daļā apskatīti Latvijas tautsaimniecības problēmu iespējamie risinājumi. Darbā tika pētīts periods no 2008.gada līdz 2011.gadam, kad Latvijas ekonomikā bija vērojama recesija un situācija īsi pēc tās. Darbs noslēdzas ar secinājumiem un priekšlikumiem.
Atslēgas vārdi tautsaimniecība, problēmas, risinājumi
Atslēgas vārdi angļu valodā national economy
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2012 21:12:25