Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Inovācijas un uzņēmējdarbība
Nosaukums "Klientu attiecību vadības pilnveide transporta un loģistikas kompānijā"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Customer Relationship Management at Transport and Logistics Company"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec. U.Cimdiņš
Recenzents MBA A.Balodis
Anotācija Briežkalne M. Klientu attiecību vadības pilnveide transporta un loģistikas kompānijā: Maģistra darbs/ M. Briežkalne, U. Cimdiņš. Rīga: RTU IEVF Starptautisko programmu nodaļa, maģistra profesionālo studiju programma Inovācijas un uzņēmējdarbība, 2012. 81 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 81 lpp., tajā iekļauti 22 attēli, 7 tabulas, 1 formula. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 13 avoti latviešu, 6 angļu un 5 krievu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums. Darba mērķis ir izstrādāt klientu attiecību vadības modeli transporta un loģistikas kompānijā, lai palielinātu esošo klientu apgrozījumu, piesaistītu un noturētu klientus. Pirmajā darba daļā ir veikta literatūras avotu analīze, lielāko uzmanību vēršot uz klientu attiecību vadības metodēm, inovācijām pakalpojumu biznesā un klientu attiecību vadības (CRM) sistēmām. Otrajā darba daļā analizēta transporta un loģistikas biznesa un ekonomiskā vide, kurā darbojas uzņēmums, kā arī uzņēmuma procesi, kas vērsti uz klientu attiecību vadību. Šajā daļā ir apkopoti un analizēti klientu aptaujas dati. Trešajā daļā ir izstrādāta klientu attiecību vadības plūsma transporta un loģistikas kompānijā, nosakot atbildīgos katrā posmā. Šajā daļā ir izstrādāts klientu attiecību vadības (CRM) sistēmas izvēles un ieviešanas plāns, aprēķinātas projekta realizācijas izmaksas, uzskaitīt paredzamie ieguvumi pēc projekta ieviešanas, kā arī norādīti iespējamie riksi un to novēršanas pasākumi. Paplašinoties uzņēmuma darbībai, sakarā jaunu filiāļu atvēršanu, informācijas apmaiņa biznesa procesā kļūst nekontrolējama. Darbs ar klientiem nenotiek pēc vienotiem principiem, kaut arī kopumā klienti ir apmierināti ar saņemto pakalpojumu kvalitāti. Lai paaugstinātu uzņēmuma darba efektivitāti un klientu apkalpošanas kvalitāti, nepieciešams ieviest vienotu biznesa procesu sistēmu, kas atbilst uzņēmuma stratēģijai un, kā palīglīdzekli procesa nodrošināšanai, izmantot klientu attiecību vadības sistēmu, kas ļauj uzkrāt un analizēt informāciju par sadarbību ar klientiem un analizēt atbildīgo darbinieku aktivitātes procesa gaitā.
Atslēgas vārdi Klientu attiecību vadības pilnveide
Atslēgas vārdi angļu valodā Improvement of Customer Relationship Management
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2012 20:33:21