Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Biznesa uzsākšanas projekts
Nosaukums angļu valodā The Business Start-up Project
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec.V.Šatrevičs
Recenzents Dr.sc.ing.,doc.G.Kozaka
Anotācija Dotajā darbā autors apskata biznesa uzsākšanas projektu. Lai uzņēmējs veiksmīgi uzsāktu savu biznesu, ir nepieciešamas zināšanas par konkrētiem procesiem kas notiek uzņēmumā un kas ir nepieciešams ievērot uzsākot biznesu. Darba uzdevumi ir sekojoši: o Iepazīties ar nepieciešamo dokumentāciju un procesiem dibinot uzņēmumu; o Noraksturot un izpētīt IT tirgu un konkurentus, kā arī nepieciešamo materiālo ieguldījumu ieiešanai tirgū; o Noteikt kādas preces un pakalpojumus uzņēmums sniegs saviem klientiem un kā notiks šis process; o Noteikt kā tiks piesaistīts personāls un kā notiks tā atlase; o Izveidot mārketinga stratēģiju jaunizveidotajam uzņēmumam; o Veikt finanšu prognozes par to kā uzņēmumā tiek izmantoti naudas līdzekļi un kādu potenciālo peļņu uzņēmums spēj sniegt; o Noteikt ar kādiem riskiem uzņēmums var sastapties un izveidot pasākuma plānu šo risku mazināšanai; o Noskaidrot kādi resursi nepieciešami uzņēmuma interneta veikala izstrādei; o Izpētīt kā uzņēmumā tiks veikta darba aizsardzība; Darbs sastāv no četrām daļām analītiskās, projekta, tehnoloģiskās un darba aizsardzības daļas. Analītiskajā daļā tiek pētīts tirgus kādā uzņēmumam nāksies darboties, kā arī uzņēmējdarbības riski. Projekta daļā ir aprakstīts kā izveidot uzņēmumu un nepieciešamās darbības tā sekmīgai darbībai. Tehnoloģiskajā daļā tiek aprakstīts kā izveidot interneta veikalu konkrētajam uzņēmumam. Darba aizsardzības daļā tiek apskatīta darba drošība konkrētajā uzņēmumā. Darba izstrādes gaitā gūtās atziņas formulētas secinājumos. Diplomprojekta apjoms ir 74 lpp, 32 attēli, 15 tabulas un darbā tiek izmantoti 20 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Biznesa uzsākšanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Buisness start-up project
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2012 14:53:47