Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "5-stāvu dzīvojamā māja"
Nosaukums angļu valodā "5-floor dwelling-house"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs P.Kara
Recenzents M.Vilnītis
Anotācija Profesionālā bakalaura studiju noslēguma darbā izstrādāts inženierprojekts 5- stāvu dzīvojamā māja un bakalaura darba pētījums stikla atkritumu kā mikropildvielu izmantošana betonu ražošanā. Bakalaura darbs ietver 2 daļas analītisko un pētniecisko. Analītiskajā daļā ir apkopots literatūras pārskats par nepārstrādatu stikla atkritumu izmantošanu betona ražošanā. Lielākā daļa stikla atkritumi tiek noglabāti atkritumu poligonos. Tomēr ņemot vērā atkritumu poligonu trūkumu un to, ka stikls nav bioloģiski degradējams, stikla deponēšana atkritumu poligonos nav videi draudzīgs risinājums. Tātad, ir liela stikla atkritumu utilizācijas vajadzība. Bakalaura darbā tiek apskatīta iespējamība pielietot malto stiklu betonu ražošanā, lai paaugstinātu betonu stiprību. Eksperimentāla daļā bija izgatavoti standarta 100x100x100 mm kubiņi 13 sastāviem. Pēc 2 dienām paraugi bija atveidņoti. Cietiešanas procesā paraugi bija nodrošināti ar standartu cietiešanas apstakļiem (temperatūra 202oC, RH > 955%). Tika veikts test uz spiedes stiprību pēc 7,28 un 56 dienām. Tests tika veikts pēc standarta LVS EN 12390-3:2002. Testēšanas mašīna ar precizitāti 1%, slogošanas ātrums 0.7 MPa/s. Kontrol parauga stiprība ar 410 kg/m3 cementa daudzumu bija 46, 57, 66 Mpa pēc 7, 28, 56 dienām. Pēc tam bija noteikta spiedes stiprība betonām ar dažadu malto stiklu daudzumu (20%, 30%, 40% no cementa daudzuma). Paraugi ar stikla pulveru un plastifikātoru sasniedza 30% labākus rezultātu nekā kontrol paraugs. Labakie rezultāti bija sasniegti ar 20% cementa samaiņu pret stikla pulveri: 67, 94, 101 Mpa (pēc 7, 28, 56 dienām). Paraugi ar 20% un 30% samaiņu sasniedza labākus rezultātus par kontrolparaugu, bet paraugiem ar 40% samaiņu rezultāts bija sliktāks par kontrolparaugu. Inženierprojekta daļā ir projektēta 5 stāvu dzīvojamā māja. Profesionālā bakalaura darba apjoms ir 135 lapas puses, kas ietver bakalaura daļu (A daļu) tekstu 44 lapas pušu apmērā, tai skaitā 17 tabulas un 30 attēlus, un inženierprojekta daļu (B daļu) ar tekstu 77 lapas pušu apmērā, 25 tabulām, 14 attēliem un 8 A1 formāta rasējuma lapām.
Atslēgas vārdi 5-stāvu dzīvojamā māja Stikla atkritumu kā mikropildvielu izmantošana betonu ražošanā
Atslēgas vārdi angļu valodā 5-floor dwelling-house Use of waste glass as aggregate in concrete
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 23.01.2012 15:33:03