Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Darba devēja piešķirto labumu aplikšana ar nodokļiem”
Nosaukums angļu valodā “Employer’s Allowances Taxation”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs T.Vanaga, Audita firmas SIA „Tilders” valdes locekle
Recenzents V.Andrējeva, A/S „Olainfarm” padomes priekšsēdētāja
Anotācija Diplomdarbā tiek pētīta tēma „Darba devēja piešķirto labumu aplikšana ar nodokļiem”. Tēma ir aktuāla, jo darba devējam ir nepieciešams zināt, kādā veidā darbiniekiem piešķirtos labumus uzrādīt grāmatvedības dokumentācijā, jo no tā ir atkarīga pareiza nodokļu aprēķināšana. Ar nodokļu likumdošanu saistītie normatīvie akti mainās bieži, līdz ar to uzņēmuma vadītājam vai grāmatvedim vienmēr ir jābūt lietas kursā par jaunākajām aktualitātēm un izmaiņām. Diplomdarbā apkopotais teorētiskais pamats un uz tā bāzes izstrādātie piemēri veido vienotu informatīvo uzskates materiālu, kas var būt noderīgs praktiskas nodokļu aprēķināšanas vajadzībām. Diplomdarba mērķis ir noskaidrot, kā notiek darba devēja piešķirto labumu aplikšana ar nodokļiem un kāda ir šo nodokļu aprēķināšanas kārtība. Diplomdarba pētījuma objekts ir nodokļu aprēķināšana no darba devēja piešķirtajiem labumiem. Darba pētījuma priekšmets ir darba devēja piešķirtie labumi. Diplomdarbs sastāv no ievada, izklāsta daļas, kas ir sadalīta trīs daļās, un secinājumiem un priekšlikumiem. Pirmā daļa sastāv no četrām nodaļām, kurās tiek apskatīta teorētiskā informācija par galvenajiem darba devēja piešķirtajiem labumiem. Otrā daļa sastāv no trīs nodaļām, kuras ir veltītas iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu izpētei un analīzei. Nodaļa, kurā atrodama informācija par iedzīvotāju ienākuma nodokli, sastāv no divām apakšnodaļām. Darba trešā daļa sastāv no divām nodaļām, kurās apskatīti praktiski piemēri saistībā ar nodokļu piemērošanu darba devēja piešķirtajiem labumiem. Darba beigās ir apkopoti secinājumi un uz to pamata izstrādāti priekšlikumi. Diplomdarbs kopumā sastāv no 69 lappusēm un 5 pielikumiem. Diplomdarbā ir ievietoti 12 attēli un 2 tabulas. Diplomdarba pētījuma ietvaros netiek apskatīts pašpatēriņš un uzņēmējdarbības riska nodevas jēdziens. Pētījums teritoriāli un laika ziņā atbilst Latvijas Republikā pašreiz spēkā esošajām likuma normām.
Atslēgas vārdi darba devēja piešķirtie labumi, nodokļi
Atslēgas vārdi angļu valodā employer"s allowances, taxes
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2012 12:12:48