Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Inovācijas un uzņēmējdarbība
Nosaukums "Mārketinga stratēģijas pilnveide investīciju produktiem SEB bankā"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Marketing Strategy for Investment Products in SEB Bank"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs MBA K.Špakovska
Recenzents MBA A.Laizāns
Anotācija Siņova J. Mārketinga stratēģijas pilnveide investīciju produktiem SEB bankā Latvijā: Maģistra darbs / J.Siņova, K.Špakovska Rīga, RTU IEF RUI Starptautisko programmu nodaļa, maģistra profesionālo studiju programma Inovācijas un uzņēmējdarbība, 2012. 106 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 106 lpp., tajā iekļauti 27 attēli un 19 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 26 avoti latviešu valodā, 5 angļu valodā un 3 krievu valodā. Darbam pievienoti 8 pielikumi. Darba mērķis ir investīciju produktu mārketinga stratēģijas pilnveide, ievērojot klientu vajadzības, Bankas intereses, likuma prasības un uzraugošo institūciju noteikumus. Pirmajā darba daļā autors apskata mārketinga stratēģijas jēdzienu un tās izstrādes procesu, kā arī apraksta investīciju jēdzienu un to klasifikāciju. Otrajā darba daļā tiek veikta tirgus analīze, klientu analīze, personāla analīze, SEB bankas investīciju produktu analīze, kā arī tika veikta SVID analīze. Trešajā darba daļā tiek veikta tirgus segmentācija un investīciju produktu pozicionēšana dažādos tirgus segmentos. Tāpat, autors izstrādā mārketinga stratēģiju SEB bankas investīciju produktiem. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi ir sekojoši: SEB bankas investīciju produkti ir konkurētspējīgi, tomēr, lai uzlabotu apkalpošanas kvalitāti un piesaistītu lielākus investīciju produktu apjomus, autors piedāvā pilnveidot dažu produktu noteikumus, izstrādāt jaunu investīciju produktu klasifikāciju, izstrādāt noguldījumu klientu lojalitātes programmu. Tāpat, darba ietvaros autors izstrādā investīciju produktu bukletus, kā arī izstrādā semināra plānu bankas klientiem. Savukārt, lai motivētu darbiniekus, autors izstrādā darbinieku apmācību plānu, kā arī darbinieku motivēšanas sistēmu.
Atslēgas vārdi Investīcijas, noguldījums, uzkrājums, mārketings, stratēģija
Atslēgas vārdi angļu valodā Investments, Deposits, Savings, Marketing, Stategy
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 26.11.2012 11:55:51