Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „Produkta „Herceptin” pārdošanas apjoma palielināšanas projekts”
Nosaukums angļu valodā "Project for increasing sales of the product „Herceptin””
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., lekt. N.Balabka
Recenzents Dr.oec., prof. K.Didenko
Anotācija Diplomprojekta autore: Gundega Auziņa. Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: Mg. oec. Normunds Balabka. Diplomprojekta temats: Produkta Herceptin pārdošanas apjoma palielināšanas projekts. Diplomprojektā izmantotie materiāli: LR normatīvie akti, dažāda zinātniskā literatūra, publikācijas periodikā, elektroniskie resursi, mācību līdzekļi un SIA Roche Latvija nepublicētie materiāli. Analītiskajā daļā tiek analizētas farmācijas tirgus tendences pasaulē un Latvijā, onkoloģijas nozares perspektivitāte un uzņēmuma SIA Roche Latvija vieta nozarē, uzņēmuma finanšu rādītāju dinamikas izpēte, veikta produkta Herceptin un uzņēmuma SVID analīze. Projekta aprēķinu daļā tiek izstrādāti trīs projekti produkta Herceptin pārdošanas apjomu palielināšanai. Tehnoloģiskajā daļā tiek parādīts uzņēmuma mājaslapas izveides process, izmantojot programmu Microsoft Frontpage 2003. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek noteikti darba vides riski automašīnas vadītāja darbam izmantojot Somijas 5 ballu sistēmu un sastādīts darba aizsardzības pasākumu plāns 2011. 2012. gadam. Grafiskā daļa ietver sevī visus darba autores izstrādātos grafikus un attēlus, kas izmantoti diplomprojektā. Diplomprojekta rezultāti: tiek analizētas tendences farmācijas nozarē un onkoloģijā, izvērtētas uzņēmuma un produkta Herceptin stiprās un vājās puses, novērtētas ārējās vides iespējas un draudi. Izvirzīti trīs priekšlikumi: Sociālā kampaņa Pārbaudies, lai dzīvotu, HER2 testēšanas uzlabošana (FISH metodes ieviešana) un Jaunas diagnozes (Metastātisks krūts vēzis) iekļaušana valsts zāļu kompensācijas sistēmā. Diplomprojekta apjoms: 74 lpp. Darbā iekļautas 34 tabulas, 33 attēli, 10 formulas, 5 pielikumi.
Atslēgas vārdi „Produkta „Herceptin” pārdošanas apjoma palielināšanas projekts”
Atslēgas vārdi angļu valodā "Project for increasing sales of the product „Herceptin””
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 04.01.2012 09:47:41