Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Intelektuālā īpašuma aizsardzība muitas iestādēs”
Nosaukums angļu valodā “Intellectual Property Protection in Customs Offices”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs A.Lagons, Muitas pārvaldes nodaļas vadītājs
Recenzents A.Čevers, RTU docents
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomdarba tēma ir Intelektuālā īpašuma aizsardzība muitas iestādēs. Tēmas aktualitāte ir intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumi Latvijā un pasaulē. Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība ir ļoti svarīga, jo tā lielā mērā ietekmē valsts ekonomisko stāvokli, autora tiesības un patērētāju veselību un drošību. Darbā pētījuma objekts ir intelektuālā īpašuma aizsardzība, bet pētījuma priekšmets ir intelektuālais īpašums un tā veidi. Darbs sastāv no 3 daļām, kur pirmajā daļā ir 6 apakšnodaļas, kurās ir aprakstīts intelektuālā īpašuma jēdziens, kā arī intelektuālā īpašuma veidi. Otrā daļa sastāv no 4 apakšnodaļām, kurās ir aprakstīts muitas iestādes jēdziens, muitas amatpersonu veicamie pienākumi saistībā ar intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem, kā arī fiziskās kontroles veicamie darbi, pārbaudot pasažierus, kuri šķērso muitas robežu. Šajā nodaļā tika aprakstīta preču iznīcināšana un to dokumentu noformēšana. Diplomdarba trešā daļa iedalās 4 apakšnodaļās, kur pirmajā apakšnodaļā ir veikti statistikas datu apkopojumi par intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem Latvijā un pasaulē. Otrajā apakšnodaļā ir aprakstītas intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu preces, kas visbiežāk tiek aizturētas muitas iestādēs. Trešajā apakšnodaļā autors ir aprakstījis, viņuprāt, pēc praksē redzēto un iegūto informāciju par intelektuālo īpašumu, aktuālākās problēmas, ar kurām muitas iestādēm nākas saskarties visbiežāk, bet ceturtajā apakšnodaļā ir aprakstīts lēmums par tranzīta kravām. Darba mērķis ir intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpuma izpēte, kā arī, muitas darbinieku veicamie uzdevumi un pasākumi, lai atklātu un konstatētu intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumus. Iegūt statistikas datus par intelektuālā īpašuma pārkāpumiem, apkopot tos un izdarīt secinājumus.Viens no galvenajiem mērķiem pēc autora uzskatiem ir noskaidrot intelektuālā īpašuma visbiežāk konstatētos pārkāpumus Latvijā un pasaulē. Noskaidrot kuros muitas punktos visvairāk tiek fiksēti intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumi. Lai sasniegtu izvirzītos mērķus, tika izvirzīti sekojoši uzdevumi: izpētīt intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu izplatību; iepazīt autortiesību nozīmi un to veidus; uzzināt, kādi ir populārākie intelektuālā īpašuma pārkāpumi Latvijā; iepazīties ar intelektuālā īpašuma veidiem un to nozīmi pasaulē un Latvijā; iegūt informāciju un statistikas datus par intelektuālā īpašuma pārkāpumiem Latvijā un pasaulē; Rakstot darbu, pamatā tika izmantotas pētījuma izpētes metode, statistikas datu apkopošanai, un teorētiskās izpētes metode. Darbā ir iekļauti 11 attēli un 4 pielikumi un bibliogrāfiskajā sarakstā ir 38 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Intelektuālā īpašuma aizsardzība muitas iestādēs
Atslēgas vārdi angļu valodā Protection of the Intellectual Property in Customs Offices
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2012 13:15:12