Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Profesionālās pilnveides iespējas bezdarbniekiem Talsu novadā”
Nosaukums angļu valodā „Professional development opportunities for the unemployed in Talsi region”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., lekt. L.Kamola
Recenzents Dr.oec., doc. I.Judrupa
Anotācija Bakalaura darba autors: Līga Mežgaile Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec., lekt. L.Kamola Bakalaura darba temats: Profesionālās pilnveides iespējas bezdarbniekiem Talsu novadā Bakalaura darba apjoms: 53 lpp, 13 tab., 4 att., 5 pielik. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Darbā tiek izmantots makroekonomikas, izglītības grāmatas, kā arī interneta resursi un Nodarbinātības valsts aģentūras iekšējie dokumenti. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darbā tika apkopota informācija par Talsu novada darba tirgu un bezdarba situāciju. Apskatīts profesionālās pilnveides apmācības nozīme un to cik bezdarbnieki pēc kursu beigšanas iekārtojušies darbā. Tika apskatīts kāda bezdarbnieku grupa apmeklē profesionālās pilnveides un kvalifikācijas paaugstināšanas kursus, kā arī izvērtēts cik šie kursi ir nepieciešami un kādu labumu sniedz bezdarbniekiem. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Mežgaile L. Profesionālās pilnveides iespējas bezdarbniekiem Talsu novadā: Bakalaura darbs/Zinātn.vadītāja Kamola L. Datorsalikums. -Rīga: RTU, 2012. 53 lpp.
Atslēgas vārdi Profesionālās pilnveides iespējas bezdarbniekiem Talsu novadā
Atslēgas vārdi angļu valodā Professional development opportunities for the unemployed in Talsi region
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2012 17:02:28