Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Muitas brokera profesionālās darbības analīze”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Customs Broker Professional Activities”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs A.Gulbis, RTU docents (prakt.), Mg.oec.
Recenzents A.Čevers, RTU docents (prakt.), Mg.iur.
Anotācija Diplomdarbs ir veltīts muitas brokera profesionālās darbības analīzei. Muitas brokerim ir svarīga nozīme Latvijas muitas sistēmā, līdz ar to ir jāturpina attīstīt tā darbība. Viens no soļiem, kas jāsper, lai veicināt šo perspektīvu, ir jānovērš muitas brokera darbības būtisko apstākļu galvenie trūkumi. Šis darbs ir paredzēts minētās problēmas risinājumam, un lai sasniegt šo mērķi bija jāapskata muitas brokera profesionālā darbība kopumā, jāizanalizē tās būtiskie apstākļi un jāizstrādā muitas brokera pilnveidota moduļa variants. Diplomdarba Muitas brokera profesionālā darbība un tās analīze apjoma struktūru veido ievaddaļa, trīs sadaļas un deviņas nodaļas izklāsta daļa un secinājumu un priekšlikumu daļa, diplomdarbam kopā ir 61 lpp. Te ir atspoguļots muitas brokera institūts teorijā, kas sniedz priekšstatu par muitas brokeri. Šķērsgriezumā tiek parādīti muitas brokera darbības būtiskie apstākļi (pētījuma objekts) un atklāti to galvenie trūkumi (pētījuma priekšmets), un izklāstīts šīs problēmas iespējamais risinājums. Šis darbs dot muitas brokera konstrukcijas objektīvu vērtējumu un nosaka virzienu muitas brokera moduļa pilnveidošanai.
Atslēgas vārdi Muitas brokeris
Atslēgas vārdi angļu valodā Customs broker
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2012 18:20:56