Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Mazā uzņēmuma darbības pilnveidošana Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Perfection of a Small Enterprise Performance Latvia"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs doc., Dr.sc.ing. G.Kozaka
Recenzents asist., Mg.oec. D.Ščeulovs
Anotācija Maģistra darba mērķis ir izpētīt un pilnveidot mazā uzņēmuma darbību. Hipotēze:efektīvi pārvaldot finanses, uzņēmuma darbība tiek pilnveidota. Lai sasniegtu mērķi, nepieciešams izpildīt uzdevumus: sniegt teorētisko informāciju par mazo uzņēmumu nozīmi un to darbību raksturojošiem rādītājiem; noteikt līdzekļu struktūru un dinamiku uzņēmumā; veikt uzņēmuma līdzekļus raksturojošu rādītāju analīzi; noteikt uzņēmumā pastāvošās problēmas; sniegt problēmu risināšanas stratēģijas; prognozēt iespējamos rezultātus. Maģistra darbs sastāv no trīs daļām: analītiskās daļas, lietišķā pētījuma daļas un projekta daļas. Analītiskajā daļā tiek sniegta teorētiska informācija par mazo uzņēmumu būtību un nozīmi ekonomikā, uzņēmuma līdzekļu būtību un to veidus, kā arī uzņēmuma finansiālo situāciju raksturojošiem rādītajiem, to nozīmi un teorētisko pietiekamību. Lai uzņēmuma vadība pilnveidotu sava uzņēmuma darbību, tai nepieciešams izprast dažādu uzņēmējdarbību raksturojošu rādītāju būtību, sekot līdzi to izmaiņām, plānot uzņēmuma darbību un censties novērst jau uzņēmumā pastāvošās problēmas. Lietišķā pētījuma daļā analizēta bilance un uzņēmuma līdzekļi, veikta tādu rādītāju kā likviditātes, maksātspējas un uzņēmuma līdzekļu aprites rādītāju analīze, noteiktas galvenās uzņēmuma problēmas, kurām sniegti iespējamie risinājumu varianti.Kā vienu no galvenajām SIA Balva problēmām varētu minēt lielo debitoru parādu apjoma īpatsvaru gan kopējos apgrozāmajos līdzekļos, gan kopējā aktīvā. Vēl viena uzņēmuma problēma ir lielas naudas līdzekļu svārstības, jo gan naudas līdzekļu deficīts, gan pārpalikums var radīt uzņēmumam nopietnas problēmas. Projekta daļā parādīti vairāki risinājumi, kas palīdzētu uzņēmumam uzlabot savu darbību. Aplūkoti tādi problēmu risinājumi kā debitoru grupēšana, to riska pakāpes noteikšana, bezcerīgās parāda summas noteikšana, skonto atlaižu ieviešana, uzņēmumam minimāli nepieciešamās naudas summas noteikšana. Sniegta arī informācija, kādu labumu uzņēmums gūs no problēmu risinājumu izmantošanas uzņēmuma darbībā. Izmantojot darbā sniegtos problēmu risinājumu variantus, uzņēmumam iespējams uzlabot savu darbību, samazinot debitoru parādu apjomu, saīsinot to aprites ilgumu un efektīvi izmantojot naudas līdzekļus. Maģistra darbā aplūkots laika periods no 2004. līdz 2010.
Atslēgas vārdi mazais uzņēmums, apgrozāmie līdzekļi, debitori
Atslēgas vārdi angļu valodā current assets, debtors
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 08.01.2012 16:09:19