Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Ģenētiskās programmēšanas izmantošana simboliskā regresijā
Nosaukums angļu valodā Application of Genetic Programming in Symbolic Regression
Struktūrvienība 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Darba vadītājs Mg. sc. ing. Vitālijs Boļšakovs
Recenzents Mg. sc. ing. Jeļena Rjabaja
Anotācija Dotā bakalaura darba mērķis ir parādīt ģenētiskās programmēšanas padziļinātu izpēti un tās aspektus simboliskās regresijas problēmā uz uzdevumu atrisināšanas piemēra un aprobēt metodes uz uzdevuma etalona datiem. Dotajā bakalaura darbā ir izanalizēta ģenētiskās programmēšanas izmantošana simbolu regresijā uz statistisko datu piemēra. Darba struktūrā ir: ievads un piecas nodaļas. Ievadā ir noteikta tēmas aktualitāte, mērķi un uzdevumi, kuri ir uzstādīti bakalaura darbā, izpētes objekts un priekšmets. Pirmajā nodaļā tiek aprakstītas simbolu regresijas īpašības. Otrā nodaļā veltīta ģenētiskās programmēšanas padziļinātai analīzei. Trešajā nodaļā tiek aprakstīta meža ugunsgrēku problēma. Ceturtajā nodaļā ir aprakstīta programmas nodrošināšana, ar kuras palīdzību tiks veikts eksperiments, balstoties uz empīriskiem datiem. Piektā nodaļa veltīta eksperimentiem un to analīzei. Noslēgumā izdarīti secinājumi par veikto darbu un aprakstītas rekomendācijas par eksperimentu rezultātu uzlabošanu. Darbā ir dots arī izmantotās literatūras saraksts un pielikumi. Darba apjoms - 60. lpp., 10 tabulas, 33 attēli un 2 pielikumi.
Atslēgas vārdi Ģenētiskās programmēšanas izmantošana simboliskā regresijā
Atslēgas vārdi angļu valodā Application of Genetic Programming in Symbolic Regression
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 15.06.2012 15:10:51