Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums PI Liepājas kapsētu pārvaldes darbības pilnveides projekts
Nosaukums angļu valodā Project for enhancing business activities of Liepaja Cemetery Administration
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Lekt., Mg.oec., K. Marinska
Recenzents Lekt., Dr.oec., I. Andersone
Anotācija Diplomprojekta autore: Kristīne Jēce. Diplomprojekta vadītāja: Mg. oec., lektore Karina Marinska. Diplomprojekta temats: PI „Liepājas kapsētu pārvalde” darbības pilnveides projekts. Darbs sastāv no ievada, piecām daļām ar apakšdaļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Analītiskā daļā ir izanalizēta informācija par pašvaldības iestādes „Liepājas kapsētu pārvalde” darbību un finansiālie rādītāji, veikts iestādes iekšējās un ārējās vides novērtējums, un definētas trīs problēmas, kas jārisina iestādes pilnveidošanas projekta ietvaros. Projekta aprēķinu daļā ir izstrādāti trīs projekti un aprēķināti ekonomiskie ieguvumi un sasniegtie rezultāti. Tehnoloģiskā daļā ir izveidota kapa vietu rezervēšanas datu bāze izmantojot Microsoft Office Excel 2007. Darba un dabas aizsardzības daļā apkopota informācija par darba aizsardzības sistēmu iestādē, veicot darbinieku aptauju, izvirzīti priekšlikumi darba aizsardzības pilnveidošanai. Grafiskā daļa satur grafisko attēlu apkopojumu un datu apstrādi. Izpētīts un aprēķināts, ka veicot iestādes darbības pilnveidošanu ar izstrādātajiem projektiem, tiek palielināta iestādes maksas pakalpojumu ieņēmumu daļa, tiek veicināta iestādes atpazīstamība, kā arī atvieglots kapa vietu rezervēšanas līgumu uzskaites process. Diplomprojekta izveidošanai izmantotie materiāli: vispārējā un speciālā literatūra, LR likumdošana un normatīvie akti, interneta resursi, PI „ Liepājas kapsētu pārvalde” nepublicētie materiāli, pētījumu rezultātā iegūtā informācija. Diplomprojekts ir izstrādāts latviešu valodā, sastāv no 80 lapaspusēm, kurās ir iekļautas 37 tabulas, 45 attēli un 8 formulas. Diplomprojekta izstrādei tika izmantoti 20 literatūras avoti un ir pievienoti 7 pielikumi.
Atslēgas vārdi PI „Liepājas kapsētu pārvalde” darbības pilnveides projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Project for enhancing business activities of „Liepaja Cemetery Administration”
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 01.01.2013 15:19:00