Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Mārketinga aktivitāšu plānošana uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā “Planning of marketing activities in a company”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., lekt. I.Andersone
Recenzents Mg.oec., lekt. B.Levina
Anotācija ANOTĀCIJA Bakalaura darba autors: Irena Omelana Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec., pr.doec. Ieva Andersone Bakalaura darba temats: Mārketinga aktivitāšu plānošana uzņēmumā Bakalaura darba apjoms: 58 lappuses, 13 tabulas, 9 attēli. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Darbā tika izmantota nozares literatūra, mācību grāmatas, statistiskie dati, interneta resursi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Darbā tika izstrādātas mārketinga aktivitātes uzņēmumā ar mērķi palielināt darba apģērbu nomas pakalpojuma apgrozījumu 2013.gadā par 10%. Mērķa sasniegšanai autore ir izstrādājusi mārketinga stratēģiju un rīcības plānu stratēģijas realizēšanai tirgū. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Omelana I. Mārketinga aktivitāšu plānošana uzņēmumā : Bakalaura darbs / Zinātn. vadītāja Andersone I. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2012. 58 lpp.
Atslēgas vārdi „Mārketinga aktivitāšu plānošana uzņēmumā”
Atslēgas vārdi angļu valodā "Planning of Marketing Activities in a company "
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2012 10:34:57