Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Klientu apkalpošanas kvalitātes pilnveide SIA "Zvaigzne ABC" mazumtirdzniecības tīklā"
Nosaukums angļu valodā "Customer Service Quality Improvement in "Zvaigzne ABC" Ltd. Retail Network"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec. Maira Sapata
Recenzents Mg.oec. Elita Jansone
Anotācija Stumbre I. Klientu apkalpošanas kvalitātes pilnveide SIA Zvaigzne ABCmazumtirdzniecības tīklā: Bakalaura darbs / I.Stumbre, M.Sapata.- RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma Visaptverošā kvalitātes vadība, 2012.- 64. lpp. Bakalaura darba galvenais mērķis ir ,- izvērtēt klientu apkalpošanas kvalitāti uzņēmumā SIA Zvaigzne ABC mazumtirdzniecības tīklā, esošo problēmu noskaidrošanu un jaunu risinājumu ieteikšanu. Darba mērķa realizēšanai veicamie uzdevumi ir: noteikt klienta nozīmi uzņēmumā; esošo apkalpošanas standartu apskate; veikt klientu apmierinātības aptauju; darbinieku zināšanu un prasmju novērtēšana. Lai iegūtu darbam nepieciešamo informāciju un varētu sasniegt noteikto mērķi tika izmantotas attiecīgas metodes, kā - sociālo pētījumu metode, mārketinga pētījuma metode, statistiskā pētījuma metode, tabulas un grafiskās pētījuma metodes Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā un to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 64 lpp., tajā iekļauti 17 attēli, 1 tabula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 28 avoti latviešu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Darba teorētiskajā daļā ir aprakstīta klienta nozīme uzņēmumā, to apmierinātības un apkalpošanas metodes, apmierinātības izzināšanas metodes un darbinieku prasmju novērtēšana. Darba analītiskajā daļā ir aprakstīta uzņēmuma pašreizējā situācija, veikts klientu apmierinātības pētījums un to secinājumi. Darba praktiskajā daļā ir izstrādāti priekšlikumi esošo problēmu novēršanai un to izmaksas.
Atslēgas vārdi Klientu apkalpošanas kvalitāte
Atslēgas vārdi angļu valodā Customer Service Quality
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 11.06.2012 15:18:47