Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Latvijas tekstilizstrādājumu nozares eksporta veicināšana, ieviešot jaunas ražošanas tehnoloģijas”
Nosaukums angļu valodā “Export Promotion of Latvian Textile Industry Products by Launching New Production Technologies”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Doc. V.Skribans
Recenzents Doc. A.Auziņa
Anotācija Maģistra darba autors: Romāns Dreimanis Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Dr. oec., docents Valērijs Skribans Maģistra darba temats: Latvijas tekstilizstrādājumu nozares eksporta veicināšana, ieviešot jaunas raošanas tehnoloģijas. Maģistra darba apjoms: 95 lapas, kurās ietvertas 44 tabulas un 16 attēli. Maģistra darba teorētiskā daļa sastāv no 3 nodaļām un 4 apakšnodaļām, analītiskā daļa 4 nodaļām, praktiskā pētījumu daļa no 8 nodaļām. Maģistra darba izmantotie materiāli: speciālā literatūra latviešu, krievu un angļu valodās par tekstilizstrādājumu nozari, LR normatīvie akti, grāmatas par tekstilizstrādājumu nozari, interneta resursi, izstāu materiāli, informatīvie bukleti par jaunām tehnoloģijām, nepublicētie materiāli. Maģistra darba galvenie rezultāti: Izanalizējot pieejamos datus par SIA Meroze, praktiskā pētījumu daļā ir apskatītas jaunās digitālās drukmašīnas, un ir izvēlēta ReNOIR drukmašīna. Ir veikta rotācijas un digitālās drukmašīnu salīdzinājums un secināts, ka digitālās drukmāšīnas izmantošana ir īpaši izdevīga mazo apjomu raošanā. Ir apskatīta esošā pasūtījuma izpildes shēma un izmantojot digitālās drukmašīnas iespējas ir izveidotas divas jaunas pasūtījuma izpildes shēmas.
Atslēgas vārdi digitālā drukmašīna pasūtījuma izpildes shēma tekstilizstrādājumu nozare
Atslēgas vārdi angļu valodā digital printing mschine order execution scheme textile industry
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 03.01.2012 14:36:11