Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Racionāla un efektīva testēšanas procesa organizācija informācijas tehnoloģijas projektos
Nosaukums angļu valodā Organization of the Effective and Efficient Testing Process in Information Technology Projects
Struktūrvienība 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Dr. math. Vineta Minkēviča
Recenzents Dr. sc. ing. Artis Teilāns
Anotācija Mģistra darba tēma Racionāla un efektīva testēšanas procesa organizācija informācijas tehnoloģijas projektos. Maģistra darba mērķis bija izstrādāt efektīva un racionāla testēšanas procesa organizācijas modeli, izpētot pieejamās metodes. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti sekojoši uzdevumi: 1) Jāizpēta programmatūras testēšanas dzīves cikls 2) Jāizpēta testēšanas procesa organizācijas metodes 3) Jāapskata racionalitātes principi testēšanas procesa organizācijā 4) Jānosaka efektīva testēšanas procesa organizācijas kritēriji 5) Jānovērtē piedāvātās metodes rezultāti Darbā tika apskatīti visi testēšanas procesa pamatjēdzieni. Tika pētītas pieejamās testēšanas procesa organizācijas metodes un veikts to novērtējums. Gala rezultātā tika piedāvāts organizācijas modelis, kurš šobrīd jau tiek ieviests reālajā projektā. Rezultātos tika piedāvātas diagrammas, kuras atspoguļo efektivitātes un racionalitātes uzlabošanos šajā projektā kopš tika uzsākts modeļa ieviešana. Darba apjoms ir 130 lpp, tai skaitā 32 attēli, 30 tabulas un 3 pielikumi.
Atslēgas vārdi Testēšanas procesa organizācija, metodes, efektivitāte un racionalitāte testēšanā
Atslēgas vārdi angļu valodā Testing process organization, methods, effectivity and efficiency of testing
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 11.01.2012 11:41:56