Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Klientu servisa apkalpošanas pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Customer service improvement project
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec.,doc.K.Kozlovskis
Recenzents Mg.oec.,lekt.K.Marinska
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomprojektu Klientu servisa apkalpošanas pilnveidošanas projekts ir izstrādājusi RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes studente Šarlote Špengele. Diplomprojekta vadītājs Konstantins Kozlovskis, Docents, Dr.oec. Diplomprojektā risināti jautājumi SwedbankAS darbības pilnveidošanai. Darbs izstrādāts latviešu valodā. Diplomprojekts sastāv no analītiskās, projektu aprēķinu, tehnoloģiskās, dabas un darba aizsardzības, kā arī grafiskās daļas. Papildus pievienoti: darba izpildes un novērtējuma lapa, diplomprojekta uzdevuma lapa un recenzija. Diplomprojekta apjoms - 69 lapas, neskaitot pielikumus. Izstrādātajā darbā ietilpst 39 attēli, 6 tabulas, 7 pielikumi. Analītiskajā daļā apskatīta uzņēmuma darbība, organizatoriskā struktūra, pētīti pastāvošie riksi un klientu apkalpošanas kvalitāte. Analītiskās daļā tiek sniegts pastāvošo problēmu apraksts, lai darbā sniegtu iespējamos risinājumus darbības uzlabošanai. Projekta aprēķinu daļā tiek piedāvāti un analizēti atklāto problēmu risinājumi, izstrādāti ieteikumi. Tiek veikta aptaujas analīze un interneta lietotāju statistikas datu analīze. Tiek aprēķināta iespēju pieņemt darbā papildus darbinieku un aprakstīta iespēja īstenot informāciju tehnoloģiju pilnveides projektus. Tehnoloģiskajā daļā veikts Swedbank internetbankas iespējamo uzlabojumu apraksts, izstrādāti priekšlikumi bankas programmas pilnveidošanai un pielāgošanai elektroniskās sarakstes veikšanai. Dabas un darba aizsardzības daļā tiek veikts darba vides novērtējums. Dabas aizsardzībai izstrādāti divi iespējamie projekti, kas saistīti ar papīra izmantošanas samazināšanu un tā otrreizēju pārstrādi. Grafiskajā daļā apkopoti autores darba izstrādes procesā veidotie vizuālie materiāli.
Atslēgas vārdi klientu apkalpošana, serviss, kvalitāte, vadība, internetbanka
Atslēgas vārdi angļu valodā customer service, quality, management, internetbank
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2012 18:26:11