Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Dzelzsbetona loka tiltu ar brauktuvi pa augšu konstruktīvo risinājumu pētījums” („Tilta pār Abavu Sabilē rekonstrukcija”)
Nosaukums angļu valodā „Research of Construction Solutions of Reinforced Concrete Arch Bridges with Carriageway by Above” („ Reconstruction of the Bridge over Abava in Sabile”)
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Prof. A.Paeglītis
Recenzents
Anotācija Bakalaura darbā (ar inženierprojektu): Dzelzsbetona loka tiltu ar brauktuvi pa augšu konstruktīvo risinājumu pētījums (Tilta pār Abavu Sabilē rekonstrukcija), Bakalaura daļā, tiek pētīts loka tiltu konstruktīvie risinājumi, to sasniegumi. Tēmas aktualitāte tiek vērsta uz loka tiltu plašajām iespējam to konstruktīvo risinājumu ziņā, lai varētu plašāk izmantot Latvijas apstākļos. Pētījums tiek veikts analizējot dažāda veida materiālus: grāmatas, publikācijas, interneta materiālus, lekciju materiālus un standartus, kas kopumā ir 35 ( trīsdesmit pieci) literatūras avoti, kā arī no personiskā pētījuma par loka šķērsgriezuma konstrukcijas izvēli, kurā tiek pētīti trīs šķērsgriezuma risinājumi. Risinājumi tiek pārbaudīti pie dažādiem laiduma garumiem, salīdzinot to ekonomiju. Inženierprojekta daļā tiek izstrādāts rekonstrukcijas projekts Sabiles tiltam pār Abavu, kurā esošā klātne tiek pilnībā demontēta un tās vietā tiek izbūvēta monolīta spriegbetona konstrukcija. Bakalaura daļas izpildes laikā tiek secināts, ka ir visai maz apkopojošas informācijas, kas ļautu veikt ērtu loka konstrukcijas izvēli, pie dažādām situācijām. Tāpēc pētījumu daļā tiek analizēti loka šķērsgriezuma risinājumi pie dažādiem laiduma garumiem, nosakot kastveida šķērsgriezumu par efektīvāko risinājumu pie laiduma garumiem ( 60 m; 120 m; 240m;). Darbs tiek izstrādāts uz 158 (simts piecdesmit astoņām) lapām, bakalaura daļai 60 (sešdesmit) lapām un inženierprojekta daļai 83 (astoņdesmit trīs) lapām, un 15 ( piecpadsmit) rasējumiem. Darbā ir 77 (septiņdesmit septiņi) attēli un 36 (trīsdesmit sešas) tabulas, un viena diagramma.
Atslēgas vārdi Dzelzsbetona loka tilts brauktuve pa augšu konstruktīvo risinājumu pētījums Tilts Abava Sabile
Atslēgas vārdi angļu valodā Construction Solutions Reinforced Concrete Arch Bridges Reconstruction of the Bridge over Abava in S
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 13.01.2012 09:42:23