Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Daudzstāvu karkasa ēka"
Nosaukums angļu valodā "Multi-storey Frame Building"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs N.Tirāns
Recenzents B.Gaujēna
Anotācija Diplomprojekts izstrādāts divās daļās: 1. Pētnieciskās daļas; 2. Inženierprojekts daļas. 1. Pētnieciskās daļas darba mērķis: izpētīt un izanalizēt dzelzsbetona un tērauda karkasus pēc gabarītiem vienādām ēkām, nosakot to slodzes, veicot aprēķinus, un iznākumā salīdzināt izmaksas un veikt secinājumus. 2. Inženierprojekts tēma Daudzstāvu karkasa ēka. Projekts sastāv no: 2.1. Apraksta daļas; 2.2. Grafiskās daļas. 2.1. paskaidrojuma raksta daļā ir aprakstītas galvenās ēkas konstrukcijas, ēkas plānojums, veikti konstrukciju aprēķini atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvu un noteiktumu prasībām, kā arī aprakstīta būvniecības tehnoloģija. 2.2. projekta grafiskajā daļā ir izstrādāti ēkas plāni, fasādes un griezumi, lai parādītu kāda ēka izskatīsies no vizuālā viedokļa, kā arī izstrādāti nesošo būvkonstrukciju rasējumi, kuriem tika veikti aprēķini, kā arī parādīta objekta būvniecības situācija un kalendārais plāns būvdarbu veikšanai. Diplomdarba apjoms ir 173 lapaspuses, 27 tabulas, 66 attēli, 1 grafiks, A1 10 rasējumu lapas, 34 informācijas avoti. Izstrādājot darbu, tika izmantota zinātniski-tehniskā literatūra, periodiskās literatūras darbi un interneta resursi.
Atslēgas vārdi Tērauda karkass; dzelzbetona karkass; karkasu salīdzinājums
Atslēgas vārdi angļu valodā steel frame; reinforced concrete frame; structural analysis
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 24.01.2012 11:41:08