Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides zinātne
Nosaukums "Industriālā simbiozes principu piemērošana koksnes plūsmu novērtēšanai"
Nosaukums angļu valodā "Evaluation of wood material flows applying the industrial symbiosis principles"
Struktūrvienība 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Darba vadītājs M.Rošā
Recenzents I.Dzene
Anotācija Annas Beloborodko maģistra darba Industriālās simbiozes principu piemērošana koksnes plūsmu novērtēšanai mērķis ir noteikt, vai Latvijas koksnes industrijā ir izveidojušās starp uzņēmumu resursu un blakusproduktu apmaiņas plūsmas, un raksturot Latvijā atrasto sadarbības tīklu piemērus atbilstoši industriālās simbiozes principiem, kā arī izveidot vienkāršotu industriālās simbiozes sadarbību tīklu novērtējuma metodi. Darbam izvirzītā mērķa sasniegšanai veikta ar industriālo simbiozi saistītās literatūras analīze, identificētas Latvijas koksnes industrijā izveidojušās starp uzņēmumu koksnes apmaiņas plūsmas un raksturoti identificētie sadarbības tīklu piemēri, izveidota vienkāršota industriālās simbiozes sadarbības tīklu novērtējuma metode un novērtēti Latvijā identificētie sadarbības tīkli. Darbs sadalīts astoņās nodaļās. Pirmajā nodaļā veikta ar industriālo simbiozi saistītās literatūras analīze un definēti tās pamatprincipi. Otrajā nodaļā identificēti industriālās simbiozes attīstību veicinošie mehānismi. Trešajā nodaļā raksturota Latvijas industriālā attīstība un kokrūpniecības nozare Latvijā. Ceturtajā nodaļā aprakstīti tipiskākie kokrūpniecības atlikumi un to lietojums. Piektajā nodaļā identificētas reālās koksnes materiālu plūsmas starp uzņēmumiem. Sestajā nodaļā raksturoti Latvijā identificētie sadarbības tīklu piemēri. Septītajā nodaļā aprakstītas industriālās simbiozes tīklu novērtējumam lietotās metodes. Astotajā nodaļā aprakstīta izstrādātā industriālās simbiozes ietekmju analīzes metode un veikts identificēto sadarbības tīklu novērtējums. Darba noslēgumā izdarīti secinājumi, kā arī sniegti priekšlikumi industriālās simbiozes attīstības veicināšanai Latvijā. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā. Tā apjoms 851lapaspuse un tas ietver 9 tabulas, 19 attēlus. Darba izstrādei izmantoti 112 literatūras avoti, tai skaitā 62 svešvalodās. Bakalaura darbam ir 2 pielikumi.
Atslēgas vārdi industriālā simbioze, koksnes plūsmas, industriālā attīstība
Atslēgas vārdi angļu valodā industrial simbiosis, wood material flows. industrial development
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 14.06.2012 09:39:24