Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Noliktavas ēkas Liepājā 1300 m2 platībā tehniskais projekts"
Nosaukums angļu valodā "Technical project of warehouse in Liepaja, area 1300 m2"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs A.Korjakins
Recenzents Ģ.Bērziņš
Anotācija Diplomprojekts sastāv no pētnieciskās daļas ar tēmu „Energoefektivitāti uzlabojoši pasākumi esošām ēkām” un no inženierprojekta ar tēmu „Noliktavas ēkas Liepājā 1300 m2 platībā tehniskais projekts”. Pētnieciskajā daļā tiek izvirzīta problēma par Latvijas energoatkarību no ārvalstīm un būvju uzturēšanas posma lielo artavu energo un naudas resursu izlietošanā, kā arī dabas piesārņošanā. Tādējādi darba mērķis ir izpētīt esošu ēku energoefektivitātes uzlabošanas iespējas, turklāt ar ekonomiski efektīviem paņēmieniem, lai ēku īpašniekiem ēku energoefektivitātes uzlabošana būtu atraktīvs naudas līdzekļu investējums. Pētījumā tiek apskatīti un aprēķināti atmaksas periodi izvēlētai references ēkai dažādiem energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem – sākot no ārsienu papildus siltumizolēšanas un beidzot ar mākslīgā apgaismojuma energoefektivitātes paaugstināšanu. Pētījuma ietvaros tiek veikts reāls projekts references objekta mākslīgā apgaismojuma energoefektivitātes paaugstināšanai un iegūtie rezultāti salīdzināti ar teorētiski aprēķinātajiem. Pētījuma gaitā tiek atrasti 14 ēku energoefektivitāti uzlabojoši pasākumi ar atmaksas periodu references objektam mazāku par 10 gadiem. Veicot reālu projektu tiek noteikts, ka tikai uz mākslīgā apgaismojuma energoefektivitātes uzlabošanas rēķina references objektā var tikt ieekonomēti 11% no kopējā elektroenerğijas patēriņa, investējot aptuveni 3000 Ls un veidojot atmaksas periodu mazāku par 5 gadiem. Inženierprojektā tiek projektēta vienstāvu noliktavas ēka Liepājā, Dūņu ielā 4, izstrādājot ēkas tehnisko projektu. Par ēkas nesošajiem elementiem tiek izvēlētas dzelzsbetona un tērauda konstrukcijas. Tehniskajā projektā tiek aprakstīti ēkas arhitektoniskie, konstruktīvie un siltumtehniskie risinājumi, kā arī ugunsdrošības, akustiskās un apgaismojuma prasības. Tiek veikts dažādu ārsienu siltumtehnisko risinājumu salīdzinājums, ņemot vērā sākotnējās izmaksas un ēkas uzturēšanas izmaksas ilgtermiņā. Projektā tiek veikti kontrolaprēķini un dimensionēšana pēc atbilstošiem Eiropas standartiem tādiem elementiem kā pamatu pēda, dzelzsbetona kolonna, tērauda kopne un tērauda kopnes mezgls. Papildus tiek veikts pamatu sēšanās aprēķins pēc Latvijas būvnormatīviem. Tehniskajā projektā tiek izstrādāta arī būvdarbu tehnoloğijas daļa, kurā tiek aprakstīti galvenie būvdarbi, to organizācija un veikti nepieciešamie aprēķini. Tiek aprakstīti vides aizsardzības pasākumi, kā arī izstrādāts objekta ekonomiskais pamatojums. Noliktavas ir svarīgs elements loģistikas sistēmā, visās materiālu plūsmas stadijās pastāv vajadzība pēc noliktavām - sākot ar izejvielas pirmo avotu un beidzot ar gala patērētāju. Attiecīgā noliktava tiek projektēta divos līmeņos ar uzbērumu preču uzglabāšanas daļā, lai atvieglotu preču saņemšanu un nodošanu no smagajām kravas automašīnām. Diplomprojekta sējumā ir 130 lapas, 22 tabulas un 45 attēli. Inženierprojekta grafiskā daļa sastāv no 8 gab. A1 lapām.
Atslēgas vārdi Energoefektivitāte, tehniskais projekts - noliktava
Atslēgas vārdi angļu valodā Energy efficiency, warehouse design
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 18.01.2012 09:13:20