Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Komercbankas darbības attīstības projekts
Nosaukums angļu valodā Commercial bank"s performance improvement project
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.habil.oec.,prof.A.Magidenko
Recenzents Dr.oec.,prof.N.Lāce
Anotācija Diplomprojekta tēma ir „Komercbankas darbības attīstības projekts”. Pētāmais objekts ir A/S Citadele banka. Projekts ir izstrādāts latviešu valodā un sastāv no piecām daļām. Pirmajā daļā ir apkopota un izanalizēta informācija par bankas sektoru finanšu darbības izmaiņām, kā arī ir aprakstīti bankas piedāvāto pakalpojumu un produktu pakete. Tālāk seko īss apraksts par A/S Citadele bankas darbības vēsturi, ilgtermiņa saistību nokārtošanu un bankas finansiālā stāvokļa analīzi, kā arī ir izveidota ārējas un iekšējas vides analīze un cēloņu seku diagramma, kas detalizēti atspoguļo komercbankas darbības attīstības problēmas. Pēc konstatētajām problēmām tika izvirzīti priekšlikumi projekta daļas izstrādāšanai. Otrajā daļā ir izveidoti projekti Citadele bankas darbības attīstības paaugstināšanai. Apkalpošanas uzlabošanai tiek piedāvāts projekts internetbankas darbības pilnveidošanai, mārketinga darbības uzlabošanai, tiek piedāvāta jauna pakalpojuma „Western Union” virzīšana tirgū. Lai izskaidrotu piedāvāto pakalpojumu cenu straujās izmaiņas, tiek piedāvāts projekts bankas produktu un pakalpojumu cenu pamatošanai, kur tiek analizēti depozīta likmes procenti. Trešajā daļā tiek apskatīta būtisko faktoru, kas ietekme noguldījuma likmes izmaiņas, ciešuma sakarību ar depozīta likmi, kā arī ir izveidota prognoze 2013. gadam. Ceturtajā daļā ir izveidota drošības sistēma komercbankas filiālēs, kas sastāv no elektrodrošības pasākumiem un ar drošības pasākumiem, strādājot ar datoru un kopētāju. Papildus tiek aprakstītas sociālas garantijas, ar ko Citadele bankai jānodrošina savi darbinieki. Piektajā daļā ir apkopoti 1., 2.,3., un 4. daļā, projektēšanas gaitā iegūtie un izstrādātie grafiskie rezultāti. Diplomprojekta kopējais apjoms ir 73 lappuses datorsalikumā, kas ietver sevī 33 tabulas, 16 attēlus, 38 izmantotās literatūras avotus un 3 pielikumus.
Atslēgas vārdi Komercbanka, projekts, priekšlikumi, Western Union, depozīta likmes, attīstība
Atslēgas vārdi angļu valodā Commercial bank, project, Western Union, deposit rates, improvement
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2012 01:07:53