Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Iedzīvotāju ienākuma nodokļa attīstība Latvijā”
Nosaukums angļu valodā “Development of Personal Income Tax in Latvia”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Recenzents I.Jevinga, RTU docente (prakt.), Mg.oec.
Anotācija Darba nosaukums: Iedzīvotāju ienākuma nodokļa attīstība Latvijā. Darba mērķis ir izpētīt iedzīvotāju ienākuma nodokļa sistēmas attīstību Latvijā. Mērķa sasniegšanai izvirzīti sekojoši uzdevumi: 1. Apskatīt iedzīvotāju ienākuma nodokļa teorētiskos aspektus; 2. Izpētīt ienākuma nodokļa vēsturisko attīstību Latvijā; 3. Izanalizēt iedzīvotāju ienākuma nodokļa iekasēšanas veidus; 4. izvērtēt iedzīvotāju ienākuma nodokļa problemātiskos aspektus un izvirzīt priekšlikumus to pilnveidošanai. Bakalaura darbs sastāv no trim daļām, kurās secīgi tiek analizēti un risināti darba uzdevumā aprakstītie jautājumi. Pirmajā nodaļā ir aprakstīta iedzīvotāju ienākuma nodokļa teorija un ienākuma nodokļa vēsturiska attīstība. Otrajā nodaļā ir izpētīts, kas ir nodokļa maksātāji, ar nodokli apliekamais objekts, neapliekamais ienākums un minimums un kādi atvieglojumi pienākas nodokļa maksātājiem, kā arī tā likme iekasēšanas veidi. Trešajā nodaļā tiek izvērtēta IIN un citu nodokļu loma Latvijas Republikas kopbudžeta veidošanā. Bakalaura darba nobeiguma izdarīti secinājumi un sniegti priekšlikumi Latvijas Republikas iedzīvotāju ienākumu nodokļa sistēmas pilnveidošanai. Bakalaura darba apjoms ir 75 lappuses, tas satur 14 tabulas, 10 attēlus, 70 izmantotās literatūras avotus
Atslēgas vārdi Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Atslēgas vārdi angļu valodā Personal Income Tax
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 11.05.2012 14:25:41