Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Būvniecības uzņēmuma efektivitātes paaugstināšanas projekts
Nosaukums angļu valodā Construction company"s efficiency improvement project
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec.,prof.L.Vasiļjeva
Recenzents Mg.oec.,lekt.I.Ovčiņņikova
Anotācija Projekta darba tēma: „Buvniecības uzņēmuma efektivitātes paaugstināšanas projekts”. Projekta darbs sastāv no četrām daļām un apraksta kopējo uzņēmuma ekonomisko stāvokli. Pirmā daļā tiek veikts īss stratēģiskās plānošanas teorētiskais apskats. Otrā daļā tiek apskatīta uzņēmuma iekšējā un ārējā vide. Apakšnodaļā “Uzņēmuma iekšēja vide” ir aprakstīta uzņēmuma struktūra, tā darbinieki un darba stils kā arī veikta finansu stāvokļa uzlabošanas iespēju izpēte. Tiek veiktas marketinga ( SWOT S (stiprās puses) un W (vājās puses) daļas) kā arī uzņēmuma personāla analīzes. Apakšnodaļā “Uzņēmuma ārējā vide” tiek veikta Latvijas būvniecības tirgus analīze: izskatīti uzņēmuma klienti, piegādātāji un konkurenti (M. Portera piecu konkurences veidu analīze, mārketinga pētījums, SWOT analīzes labvēlīgas iespējas un nelabvēlīgās tendences), kā arī valsts likumdošana un ekonomiskais stāvoklis uzņēmuma darbības nozares griezumā. Trešajā daļā tika noteikti nozīmīgi saimniecisko stāvokli ietekmējošie faktori un to uzlabošanas iespējas finansu, mārketinga, vadības un tehnisko resursu uzlabošanas ziņā. Tiek noteikti uzņēmuma darbības optimizācijas vēlamie virzieni, tirgus iespiešanās stratēģijas realizācija, pozicionēšana un McKinsey matrica. Ceturtā daļā ir pieņemts efektīvaikais plāns darba aizsardzības ieviešanai uzņēmumā. Darbs beidzās ar secinājumiem un priekšlikumiem. Darbs ļauj noteikt ekonomisko stāvokli uzņēmumā SIA „ BūvBalta” , atklāt trūkumus un neizmantotās rezerves uzņēmuma darbībā, kā arī izstrādāt priekšlikumus saimnieciskā stāvokļa uzlabošanai startēģijas ietvaros. Projekta darbs tiek izstrādāts pamatojaties uz Latvijas republikas likumiem un noteikumiem, kā arī uz speciālo literatūru, periodiskiem izdevumiem kā arī uz ekonomikas ministrijas publikācijām. Projekta darba apjoms 60 lpp.Tajā ir 16 attēli, 15 tabulas, 10 formulas un 3 pielikumi. Darbā ir izmantots 47 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Būvniecības uzņēmuma efektivitātes paaugstināšanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Construction company"s efficiency improvement project
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2012 11:09:09