Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Vāji attīstīto valstu tipoloģija”
Nosaukums angļu valodā „Typology of least developed countries“
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., Doc. I.Judrupa
Recenzents Dr.oec., asoc.prof. T.Survilo
Anotācija Bakalaura darba autors: Andris Ģērmanis Bakalaura darba zinātniskā vadītāja: Dr.oec., Doc. Ilze Judrupa Bakalaura darba temats: Vāji attīstīto valstu tipoloģija Bakalaura darba apjoms: 72 lpp., 5 tab., 4 pielikumi. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Bakalaura darbs izveidots, galvenokārt izmantojot dažādu kartogrāfisko materiālu: Jauno pasaules ģeogrāfijas atlantu, Pasaules uzziņu atlantu, kā arī dažādus valstu aprakstus un bagātīgu statistikas materiālu klāstu. Izmantoti arī dažādu pētnieku raksti par nabadzību un tās radītajām problēmām visdažādākajos pasaules reģionos. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Autors pēc iekšzemes kopprodukta rādītājiem uz vienu iedzīvotāju atlasījis 46 pasaules valstis, kuras pieskaitījis vāji attīstīto valstu grupai. Tālāk īsi aprakstīta katra no šīm valstīm, galvenos akcentus pievēršot valstī esošajiem dabas resursiem, kā arī primārajam, sekundārajam un terciārajam saimniecības sektoram un valsts specializācijai saimniecībā preču ražošanā un pakalpojumu sniegšanā. Visbeidzot vāji attīstītās valstis iedalītas 12 tipos: zemkopības valstis, monokultūras zemkopības valstis, lauksaimniecības valstis, vieglās rūpniecības valstis, izolētās valstis, tūrisma valstis, kriminogēnās valstis, resursu (kalnrūpniecības) valstis, metalurģijas valstis, monoresursu valstis, no ārvalstu palīdzības atkarīgās valstis, katastrofās cietušās valstis. Katram no 12 valstu tipiem izveidots neliels apraksts, akcentējot dažādās problēmas. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Ģērmanis A. Vāji attīstīto valstu tipoloģija: Bakalaura darbs/Zinātn.vadītāja Judrupa I. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2012. 72 lpp.
Atslēgas vārdi tipoloģija, vāji attīstītās valstis
Atslēgas vārdi angļu valodā typology, least developed countries
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2012 15:07:56