Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums Koka paneļu tehnoloģijas pielietošana ēku būvniecībā un rekonstrukcijā; diplomprojekts Koka paneļu māju ražošanas līnija
Nosaukums angļu valodā Application of Wood Panelling Technology in the Construction and Reconstruction of Buildings; Diploma Project Production Line of Wood Panel Houses
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Asist. V.Lūsis
Recenzents Doc.Genādijs Šahmenko
Anotācija Diplomdarbs sastāv no divām daļām - inženierprojekta un bakalaura darba. Inženierprojekta tēma ir "Koka paneļu māju ražošanas līnija". Darba mērķis ir izstrādāt projektu koka paneļu māju ražošanas līnijai ar biroja telpām esošas kokmateriālu apstrādes rūpnīcas teritorijā Kocēnu pagasta, Kocēnu novadā. Inženierprojekts izstrādāts atbilstoši diplomdarba uzdevumam un tas sastāv no 5 galvenajām nodaļām: 1) Arhitektūras daļas; 2) Būvkonstrukciju daļas; 3) Būvdarbu organizācijas un tehnoloģijas daļas; 4) Ekonomiskā pamatojuma; 5) Darba un apkārtējās vides aizsardzības daļas; Arhitektūras daļas paskaidrojuma rakstā veikts objekta arhitektūras, siltumtehnikas, ģenplāna un inženierkomunikāciju apraksts. Būvkonstrukciju daļā veikts galveno nesošo konstrukciju tērauda kopnes, dzelzsbetona kolonnas un pamata aprēķins. Darba turpmākajās nodaļās aprakstīta celtniecības tehnoloģija, būvmašīnas, sastādīts darbu veikšanas grafiks, tehnoloģiskā karte, kā arī aprēķinātas objekta būvniecības izmaksas. Darba pēdējā nodaļā veikts vides un darba aizsardzības pasākumu apraksts. Inženierprojekta apjoms 112 lpp., 8 A1 formāta rasējumi, darbā izmantota informācija no 33 literatūras avotiem, ievietoti 35 attēli, 15 tabulas. Bakalaura darba tēma ir "Koka paneļu tehnoloģijas pielietošana ēku būvniecībā un rekonstrukcijā". Darbs sastāv no 5 nodaļām. Šajās nodaļās aplūkoti koka ēku būvniecības veidi, izpētīta koka paneļu tehnoloģija, tās pielietojums ēku būvniecībā un rekonstrukcijā, priekšrocības un trūkumi. Veikta tirgus izpēte un produkcijas realizācijas iespējas, kā arī Latvijas koka paneļu ēku ražotāju aktivitātes un attīstības iespējas. Darba beigās izteikti secinājumi par tehnoloģijas pielietojuma iespējām un ieguvumiem. Bakalaura darba apjoms 42 lpp., darbā izmantota informācija no 22 literatūras avotiem, ievietoti 47 attēli, 3 tabulas.
Atslēgas vārdi Koka paneļu mājas
Atslēgas vārdi angļu valodā Prefabricated wooden houses
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2012 13:51:35