Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Nodokļu ietekme uz uzņēmējdarbību”
Nosaukums angļu valodā “Tax Impact on Entrepreneurship”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs I.Jevinga, RTU docente (prakt.), Mg.oec.
Recenzents K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Anotācija Diplomdarba autore ir Tatjana Iļjinska. Par diplomdarba tēmu tika izvēlēts mūsdienās ļoti aktuāls jautājums, kas bija noformulēts kā Nodokļu ietekme uz uzņēmējdarbību. Tēmas aktualitāti nosaka apstāklis, ka nodokļu iedarbībā uz uzņēmējdarbību pārsvarā dominē negatīvas tendences (piemēram, nodokļu likumu biežās izmaiņas, nodokļu sloga pieaugums, neefektīva atvieglojumu sistēma u.c.). Negatīvas ietekmes rezultātā veidojas uzņēmēju neapmierinātība ar Latvijas nodokļu sistēmu un to darbību. Tomēr arī valstij ir pretenzijas, konkrēti pret uzņēmēju nodokļu maksāšanas disciplīnu, it īpaši tas attiecas uz nelegāli strādājošajiem uzņēmumiem, jo izvairīšanās no nodokļu nomaksas gadījumā samazinās nodokļu ieņēmumu daļa valsts budžetā. Diplomdarba mērķis ir izanalizēt, kā Latvijas nodokļu sistēma ietekmē uzņēmējdarbību, kā arī atklāt iespējas uzņēmējdarbības pilnveidošanai nodokļu jomā. Mērķa sasniegšanai ir izvirzīti šādi uzdevumi: veikt teorētisko apskatu par Latvijas nodokļu sistēmu un tās regulēšanas instrumentiem; apskatīt nodokļu slodzes aprēķināšanas metodes; pielietot apskatītās metodikas uzņēmuma AS Grindeks nodokļu sloga analīzē un novērtēšanā; izstrādāt priekšlikumus par uzņēmēju un valsts sadarbības iespējām nodokļu jomā. Pētījuma objekts ir uzņēmējdarbības nodokļu aplikšanas process, to būtība, īpatnības, priekšrocības un trūkumi. Pētījuma priekšmets ir nodokļu sloga ietekme uz uzņēmuma saimniecisko darbību. Diplomdarbs sastāv no ievada, 4 nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, bibliogrāfiskā saraksta un pielikumiem. Pirmajā nodaļā sniegta informācija par Latvijas nodokļu sistēmu un uzņēmējdarbības valstisko regulēšanu. Otrajā nodaļā raksturotas nodokļu slodzes aprēķināšanas metodikas. Trešajā nodaļā ir veikta uzņēmuma AS Grindeks nodokļu maksājumu un sloga analīze. Ceturtajā nodaļā ir piedāvāti pētāmās situācijas uzlabošanas pasākumi. Diplomdarbā ir ietverti 13 attēli, 15 tabulas, 9 formulas un 2 pielikumi. Darba izstrādei tika izmantoti 49 informācijas avoti un kopējais darba apjoms ir 100 lappuses.
Atslēgas vārdi nodokļu sistēma, uzņēmējdarbības aplikšana ar nodokļiem, nodokļu slogs
Atslēgas vārdi angļu valodā tax system, taxation of entrepreneurship, tax burden
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 10.05.2012 18:34:48