Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „Ražošanas uzņēmuma darbības attīstības projekts”
Nosaukums angļu valodā „Project for business performance development of a production company”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., doc. R.Greitāne
Recenzents Mg.oec., lekt. U.Kamols
Anotācija Diplomprojekta tēma ir Ražošanas uzņēmuma darbības attīstības projekts. Darbs ir izstrādāts studiju programmā Uzņēmējdarbība un vadīšana. Diplomprojekts sastāv no piecām daļām: analītiskās, projekta aprēķinu, tehnoloģiskās, darba un dabas aizsardzības un grafiskās daļas. Analītiskajā daļā tiek aprakstīta uzņēmuma pamatdarbība un vēsture, tiek veikta uzņēmuma iekšējas un ārējas vides analīze, tiek veikta uzņēmuma finanšu darbības rādītāju analīze, un tiek veikta SVID analīze. Projekta aprēķinu daļā tiek piedāvāti trīs iespējamie risinājumi ar, kuru palīdzību ir plānots atrisināt konstatētās problēmas. Autors piedāvā sekojošus risinājumus uzņēmuma darbības attīstībai aplīmēšanas posma mehanizācija, jauna produkta ieviešana, ražošanas jaudas efektīva izmantošana. Tehnoloģiskajā daļā tiek analizētas optimizācijas metožu pielietošanas iespējas uzņēmējdarbībā, uzdevumu risinājumos izmantojot Solver programmu. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek aprakstīti darba vides riski uzņēmumā, tiek veikts uzņēmuma darba vides risku novērtējums, tiek izstrādāti pasākumi darba vides risku samazināšanai. Grafiskā daļa satur diagrammas, grafikus, tabulas, kuras atspoguļo darba izstrādes gaitā iegūtos rezultātus. Diplomprojekts izstrādāts latviešu valodā un tā apjoms ir 90. lpp., tajā iekļauti 52. att., 59. tab., bibliogrāfija 22 avots latviešu, 1 avots angļu un 2 avoti krievu valodā, darbam pievienoti 33 pielikumi.
Atslēgas vārdi Ražošanas uzņēmuma darbības attīstības projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Project for Business Performance Development of a Production Company
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2012 14:18:37