Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „Tirdzniecības uzņēmuma rentabilitātes paaugstināšanas iespējas”
Nosaukums angļu valodā „Opportunities for enhancing profitability in a trading company”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., pr.doc. N.Semjonova
Recenzents Mg.oec., lekt. K.Marinska
Anotācija Bakalaura darba autors: Svetlana Javorovska Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec., pr.doc. N.Semjonova Bakalaura darba temats: „Tirdzniecības uzņēmuma rentabilitātes paaugstināšanas iespējas” Bakalaura darba apjoms: 72 lapas, kurās ietvertas 20 tabulas, 20 attēli un 26 formulas. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: ekonomiska literatūra, mācību līdzekļi, uznēmuma „N” gada pārskati par 2008.,2009.,2010.un 2011.gadiem un uzņēmuma nepublicēti materiāli – kopā 12 literatūras avoti. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Autore veica uzņēmuma gada pārskatu izpēti. Autore veica uzņēmuma gada pārskatu horizontālo un vertikālo analīzi par 2007., 2008., 2009., 2010. un 2011.gadiem, novērtējot uzņēmuma finansiālā stāvokļa ietekmējošo rādītāju lieluma un to īpatsvaru izmaiņas laikā. Lai noteikt uzņēmuma darbības efektivitāti pētāmā laikā periodā – no 2007.līdz 2011.gadam, autore, izmantojot aprēķinātus svarīgu finanšu koeficientus dinamikā, novērtēja uzņēmuma likviditāti, stabilitāti , aktivitāti un rentabilitāti. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Javorovska S. Tirdzniecības uzņēmuma rentabilitātes paaugstināšanas iespējas: Bakalaura darbs/Zinātn.vadītāja Semjonova N. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2012. – 72 lpp.
Atslēgas vārdi Javorovska S. Tirdzniecības uzņēmuma rentabilitātes paaugstināšanas iespējas
Atslēgas vārdi angļu valodā Bachelors author: Svetlana Javorovska Bachelor thesis scientific director: Mg.oec., pr.doc. N.Semjon
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2012 01:00:26