Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Dzīvokļa īpašuma vērtēšanas īpatnības, problēmas un risinājumi
Nosaukums angļu valodā Apartment appraisal features, problems and solutions
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Lekt., dipl.ing., Mg.oec. S.Barvika
Recenzents LR VZD, Mg.math. M.Grīnbergs
Anotācija Diplomprojekts ir izstrādāts par tēmu „Dzīvokļa īpašuma vērtēšanas īpatnības, problēmas un risinājumi”. Neraugoties uz to, ka nesen tika paaugstināts Latvijas kredītreitings, ekonomiskā situācija Eiropā, kā arī citās pasaules valstīs saglabājas nestabila. Līdz ar to, Latvija joprojām atrodas finanšu nestabilitātes apstākļos, un šajos apstākļos aizvien problemātiskāk ir noteikt nekustamā īpašuma tirgus vērtību. Tādā tirgus situācijā vērtētājs saskaras ar sarežģītiem un problemātiskiem uzdevumiem, kurus nepieciešams atrisināt nekustamā īpašuma vērtēšanas gaitā. Diplomprojekta mērķis ir noteikt dzīvokļa īpašuma vērtēšanas īpatnības, novērtēt dzīvokļa īpašumu, konstatēt saistītas problēmas un rast iespējamos risinājumus atbilstoši nekustama īpašuma vērtības aprēķina analīzei, ka arī veikt Rīgas pilsētas dzīvokļu tirgus analīzi. Analītiskajā daļā ir apskatīta vērtēšanas teorētiskā bāze, uz kā balstās dzīvokļa īpašuma vērtēšana kā arī aplūkoti vērtēšanas standarti. Projektu aprēķinu daļā ir veikta Rīgas pilsētas dzīvokļu tirgus analīze un ir veikta viena dzīvokļa novērtēšana, izmantojot darījumu salīdzināšanas metodi. Tehnoloģiskajā daļā ir aprakstīta salīdzināmo darījumu metodes pielietošanas metodika (aprēķinu veikšana izmantojot datorprogrammu Microsoft Excel) un aprakstītas Valsts zemes dienesta datu publicēšanas portāla www.kadastrs.lv iespējas. Darba aizsardzības daļa ir veltīta vērtētāja darba aizsardzībai, darba vides iekšējai uzraudzībai, prasībām vērtētāja darba vietas iekārtojumam. Darbs sastāv no četrām nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, izmantotās literatūras saraksta. Darba apjoms: 64 lpp., tajā ievietoti 18 attēli un 8 tabulas.
Atslēgas vārdi nekustamais īpašums, Rīgas pilsētas dzīvokļu tirgus, dzīvokļa īpašums
Atslēgas vārdi angļu valodā real estate, apartment market of Riga, apartment
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2012 07:34:51