Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Programmatūras kvalitātes pārvaldība spējās izstrādes projektos
Nosaukums angļu valodā Software Quality Assurance in Agile Projects
Struktūrvienība 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Mg. sc. ing. Māris Veide
Recenzents Dr. sc. ing. Artis Teilāns
Anotācija Maģistra darbā tiek apskatīta kvalitātes procesu organizācija spējās izstrādes projektos. Darba galvenais mērķis ir izstrādāt programmatūras kvalitātes nodrošināšanas procesu spējās izstrādes projektiem, kas nodrošinātu to, ka veiksmīgi organizētu kvalitātes procesu rezultātā un kvalitātes inženieru un testētāju pienākumu sadalē ir iespējams piegādāt kvalitatīvu un biz-nesam vajadzīgu programmatūru, veicot akcepttestēšanu tikai kvalitātes pārvaldības koman-das iekšienē, testēšanā tiešā veidā neiesaistot biznesa pasūtītājus. Darbā tiek izpētītas un ana-lizētas spējās izstrādes metodes, salīdzinātas tās ar klasiskām izstādes metodēm, atklātas kva-litātes procesu problēmas un priekšrocības spējās izstrādes projektos, analizētas kvalitātes procesu un kvalitātes inženiera lomas. Darba rezultātā ir izveidots vispusīgs kvalitātes nodro-šināšanas process AS 4 Finance programmatūras izstrādes projektiem, kas nodrošina caur-skatāmību tādā līmenī, lai biznesa pasūtītājiem nebūtu jāveic papildus akcepttestēšana. Darba apjoms 114 lpp, 10 tabulas un 32 attēli. Izmantotas atsauces uz 44 literatūras avotiem.
Atslēgas vārdi spējā izstrāde, kvalitātes pārvaldība, testēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Agile, quality assurance, testing
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 11.01.2012 16:22:52