Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Transporta uzņēmuma finanšu stāvokļa uzlabošana”
Nosaukums angļu valodā „Improvement of financial state of a transport company”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec.,pr.doc. N.Semjonova
Recenzents Mg.oec., lekt. J.Kuškins
Anotācija Bakalaura darba autors: Sandra Smilgzieda Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg. oec, pr. doc. N. Semjonova Bakalaura darba temats: Transporta uzņēmuma finanšu stāvokļa uzlabošana Bakalaura darba apjoms: 68 lpp, 4tab., 21att. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: uzņēmuma finanšu pārskati, informācija no grāmatvedības un vadību zinības grāmatām, un informācija no interneta. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Pēc SIA Adreko finanšu pārskatiem tika veikta finanšu analīze- horizontālā un vertikālā analīze, aprēķināti aprites, likviditātes maksātspējas un rentabilitātes rādītāji, kā arī tika prognozēta bankrota iespējamība uzņēmumā. Balstoties uz finanšu analīzes rezultātiem, autore piedāvā uzņēmumā ieviest pakalpojums, kas uzlabos uzņēmuma finanšu stāvokli. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Smilgzieda S. Transporta uzņēmuma finanšu stāvokļa uzlabošana: Bakalaura darbs/Zinātn. Vadītāja: Semjonava N. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2012. 68 lpp.
Atslēgas vārdi Transporta uzņēmuma finanšu stāvokļa uzlabošana
Atslēgas vārdi angļu valodā Improvement of financial state of a transport company
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2012 17:05:03