Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Sporta halle Galēnos"
Nosaukums angļu valodā "Sports hall in Galen"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs A.Korjakins
Recenzents P.Adsons
Anotācija Pētnieciskas daļas nosaukums Metāla kopņu optimizācija pēc materiāla izmaksām un ekspluatācijas izdevumiem. Šīs daļas mērķis ir noteikt ekonomiskāko jumta pārseguma metāla kopni ar laidumu 20 metri sporta hallei. Darba ietvaros tika izpētīta literatūra par kopņu kontūram un režģojuma tipiem, ka arī apskatīta teorija par optimizācijas būtību. Darba gaitā aprēķinam tika izvelēti 2 dažādu tipu kontūras trīsstūrveida un trapecveida kopnes, ar 3 dažādu tipu stieņu izvietojumu. Darbā apskatīs kopņu aprēķins pēc 3.Eirokodeksa metodikas un veikti aprēķini izvēlētiem kopņu tipiem ar 5 dažādiem kopnes augstumiem, no 2,5 līdz 4,5 m. Izanalizējot iegūtus rezultātus, tika izvēlēta ekonomiskāka kopne, izejot no kopnes materiālu patēriņa un apkures izmaksām jumtam 10 gadu periodā. Inženierprojekta daļā tika izstrādāts projekts divstāvu sporta hallei ar piebūvi, kura paredzēta katlu mājas ierīkošanai. Sporta halles izmēri plānā 20 x 50 m, augstums +12,830 m. Projektējama halle ir metāla karkasa ēka, kas veidota no divlocīklu šķērsrāmja ar iespīlētām kolonam. Jumta nesoša konstrukcija tiek veidota no kopnes, kas pārsedz 20 m lielu laidumu. Šķērsrāmja solis 5 m. Lai nodrošinātu telpisko stabilitāti, ēkas kolonas un kopnes tiek nostiprinātas ar vēja stinguma saitēm. Pēc funkcionalitātes sporta halle sadalīta uz divām ēkas daļām. Pirmā daļa, 80 % no ēkas platības - vienstāva sporta halle, pārējie 20% - divstāvu koplietošanas telpas. Katlu mājas izmēri 5,28 x 11,45 m, tās augstums ir +5,220m. Sienas veidotas no gāzbetona blokiem. Inženierprojekts sastāv no divām daļām: paskaidrojuma raksts un grafiska daļa. Paskaidrojuma raksta aprakstīti principiālie inženiertehniskie risinājumi, arhitektūra, būvdarbu organizācija un tehnoloģijas, vides aizsardzība un darba drošība. Ietverti galveno nesošu elementu aprēķini, ka arī veikts norobežojošu konstrukciju siltumtehniskais aprēķins. Izstrādāta tāmju dokumentācija. Grafiskā daļā attēlota nesošu elementu detalizācija, ēkas plāni un griezumi, fasādes, būvdarbu organizācijas ģenplāns un tehnoloģiska karte. Sastādīts kalendārais grafiks. Diplomdarbs uzrakstīts latviešu valodā. Darba apjoms -190lpp, tai skaitā 68 attēli un 33 tabulas. Grafiska daļa izstrādātā uz 9 A1 un 1 A0 rasējuma lapām. Izmantoti 44 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Optimizācija, metāla kopne, sporta halle, materiāla izmaksas
Atslēgas vārdi angļu valodā Optimization, metal truss, sports hall, cost of material
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 20.06.2012 22:33:15