Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Jauna pakalpojuma izstrādāšanas metodika apdrošināšanas nozarē"
Nosaukums angļu valodā "Methodology of New Product Development in Insurance Industry"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
Recenzents Dr.oec.,lekt. I.Andersone
Anotācija Maģistra darbs izstrādāts valsts valodā un izklāstīts uz 91 lapas, ietverot 10 tabulas, 39 attēlus un 4 formulas. Darba izstrādē izmantoti 48 literatūras avoti un tam ir 8 pielikumi. Darba izklāsts strukturēts 3 daļās analītiskajā, teorētiskajā un zinātniski praktiskajā. Katrā daļā aplūkotie jautājumi sadalīti 3 nodaļās. Maģistra darba mērķis novērtējot apdrošināšanas nozarē notiekošo un esošās pakalpojumu izstrādāšanas metodes izstrādāt metodi, kas būtu izmantojama Latvijā, apdrošināšanas brokeru nozarē, lai veidotu jaunus pakalpojumus. Darba ietvaros tika izstrādātas vairākas novitātes. Tika izveidota ideju ģenerēšanas metožu klasifikācija, kas izmantojama ne tikai apdrošināšanas vai pakalpojumu sniegšanas nozarē, bet jebkurā darbības nozarē vai individuālu personu vajadzībām. Darba ietvaros autore izveidoja jaunu pakalpojumu izstrādāšanas modeli, uz kura bāzes tika izveidota jauna pakalpojuma izstrādāšanas metodika. Darba praktisko vērtību nosaka tas, ka izmantojot darbā apkopoto teorētisko informāciju un darba autores izstrādātās novitātes, jebkurš apdrošināšanas brokeru pakalpojumu sniegšanas uzņēmums var izstrādāt un ieviest jaunus pakalpojumus. Darba ietvaros, darba autore izstrādāto jauna pakalpojuma izstrādāšanas metodiku, izmantoja jauna pakalpojuma izstrādāšanā apdrošināšanas brokeru uzņēmumā, radot jaunu pakalpojumu, kas ļauj uzņēmumam paplašināt sadarbību ar esošajiem klientiem un radīja uzņēmumā konkurētspējīgo priekšrocību.
Atslēgas vārdi produktu izstrādāšanas metodika, kreatīvās domāšanas metodes, apdrošināšana, apdrošināšanas brokeris
Atslēgas vārdi angļu valodā product development methodology, creative thinking techniques, insurance, broker (brokerage)
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2012 09:10:27