Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Publiskās ārtelpas parametru ietekme uz sabiedrību
Nosaukums angļu valodā Interaction of Public Space and Public Behavior
Struktūrvienība 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts
Darba vadītājs Lekt. A.Antenišķe
Recenzents Doc. J.Zilgalvis
Anotācija "Publiskā telpa ir platforma cilvēku savstarpējai komunikācijai reālā laikā un telpā. Tai ir īpaši būtiska nozīme mūsdienu sabiedrības procesos laikā, kad arvien lielāku lomu cilvēka dzīvē ieņem virtuālā telpa, un tādēļ publiskajai telpai nu ir jābūt spējīgai ar to konkurēt. Darba gaitā tiek pētīts, kā cilvēks jeb telpas lietotājs uztver publisko telpu un kā publiskā telpa iespaido cilvēka uztveri atkarībā no dažādiem parametriem un to maiņas. Veicot literatūras izpēti, aplūkojot piemērus pasaulē, kā arī, izmantojot autora personīgo pieredzi un novērojumus, tiek analizēti cilvēka komfortu nodrošinoši apstākļi, pēc kuru noskaidrošanas ir veikts Rīgas publiskās telpas izmantojuma un telpas organizācijas novērtējums. Darba gaitā ir noskaidrots, kas ir tie elementi, to organizācijas veidi un metodes, kas veicina publiskās telpas izmantojumu, un tie, kas gluži pretēji kavē to. Pētījuma autors ir Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un Pilsētplānošanas fakultātes 4. Kursa students Svens Delle. Bakalaura darba sastāvā ietilpst: ievada, 5 teorētiski analītiskās un secinājuma daļas, kā arī darba beigās pievienots darbu papildinošs pielikums. Bakalaura darbs sastāv no 43 lapaspusēm, 15 attēliem, 18 izmantotās informācijas avotiem un pielikuma daļas."
Atslēgas vārdi Publiskā telpa
Atslēgas vārdi angļu valodā Public space
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 06.03.2012 16:30:20