Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Nekustamo īpašumu vērtēšana starptautiskajos tirgos
Nosaukums angļu valodā Real estate appraisal in international markets
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs MBA, LR VZD projektu vadītāja Sarmīte Barvika
Recenzents Dr.oec., profesors Jānis Vanags
Anotācija Diplomprojekta tēma ir Nekustamā īpašuma vērtēšana starptautiskajos tirgos. Pasaules finanšu un investīciju tirgi, pie kā ir pieskaitāms arī nekustamā īpašuma tirgus, izceļ to, cik nozīmīgi ir aptvert katra pārrobežu tirgus iespējas un riskus. Starptautiskie nekustamā īpašuma tirgi atšķiras gan strukturāli, gan tiesiski, gan arī tirgus dalībnieku uzvedības ziņā, līdz ar to diplomprojekta mērķis ir izvērtēt nekustamos īpašumus starptautiskajos tirgos (Vācijā un Francijā). Diplomprojekts sastāv no četrām daļām: Analītiskās daļas, Projekta aprēķinu daļas, Tehnoloģiskās daļas un Darba un dabas aizsardzības daļas. Analītiskajā daļā ir apskatīta teorētiskā bāze, uz kā balstās nekustamā īpašuma pārrobežu vērtēšana. Projekta aprēķinu daļā ir raksturoti divi nekustamā īpašuma vērtējumi Francijā un Vācijā , to aprēķinu gaita un struktūra. Tehnoloģiskajā daļā ir aprakstītas divas nekustamā īpašuma datu informācijas sistēmas FIS-Broker un GAA Berlin, ar kurām vērtētāji Vācijā ļoti bieži saskaras savā profesionālajā darbībā, kā arī neliels ieskats Francijas nekustamā īpašuma datu informācijas sistēmās. Darba un dabas aizsardzības daļa ir veltīta vērtētāja darba aizsardzībai, vērtētāja profesionālās darbības aizsardzībai, kā arī darba ņēmēja tiesībām Eiropas Savienībā. Pēc tam tiek izdarīti secinājumi un doti priekšlikumi. Kopumā Projektu daļa sastāv no 76 lapaspusēm, tajā ir 27 tabulas, 11 attēli, kā arī 16 pielikumi.
Atslēgas vārdi Starptautiskie tirgi, Vācija un Francija, vērtējums, Starptautiskie vērtēšanas standarti, FIS-Broker
Atslēgas vārdi angļu valodā International markets, Germany and France, Real Estate Valuation, International Valuation Standards
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 03.01.2012 12:30:44