Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Tehniskā tulkošana
Nosaukums Ekvivalence un neekvivalence tehnisko tekstu tulkošanā
Nosaukums angļu valodā Equivalence and Non-Equivalence in the Translation of Technical Texts
Struktūrvienība 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Darba vadītājs Dr.philol., prof. Larisa Iļjinska
Recenzents Mag.philol., lekt. Oksana Samuilova
Anotācija Bakalaura darba autors ir Rīgas Tehniskās universitātes, Lietišķās Valodniecības Institūta ceturtā kursa students Gundars Čerpinskis. Bakalaura darba temats ir Ekvivalence un neekvivalence tehnisko tekstu tulkošanā. Bakalaura darbs sastāv no divām galvenajām daļām teorētiskās un praktiskās daļas. Teorētiskā daļa satur austoņas nodaļas, kurās autors nosaka tulkošanas nozīmīgumu, izpēta tehnisko tekstu būtību, izskata ekvivalences teoriju, kā arī apsver jēdzienu par neekvivalenci un sniedz attiecīgus piemērus no Bakalaura darba praktiskās daļas. Bakalaura darba praktiskās daļas tulkošanas teksts ir ņemts no grāmatas Next Generation IPTV Services and Technologies, kuras autors ir Gerards ODriskolls, grāmata ir izdota 2008. Gadā. Bakalaura darbs (neskaitot pielikumus) kopsummā sastāv no 98 lappusēm, no kurām teorētiskā daļa satur 30 lappuses, bet praktiskā daļa 60 lappuses. Bakalaura darbam ir arī pievienoti 3 pielikumi: terminu krājums (100 termini) , abreviatūru krājums (125 abreviatūras) un avotteksts (58 lappuses). Bibliogrāfija satur 20 grāmatas, 5 vārdnīcas un 4 interneta avotus.
Atslēgas vārdi Bakalaura darbs
Atslēgas vārdi angļu valodā Bachelor paper
Valoda eng
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 13.06.2012 15:50:44