Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Pirmskolas bērnu apdrošināšanas attīstības perspektīvas Latvijā”
Nosaukums angļu valodā „Prospects for development of insurance for pre-school age children in Latvia”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., M.Krastiņš
Recenzents Dr.oec., asoc.prof. I.Voronova
Anotācija Bakalaura darba autors: Līga Tumiņa Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec. Māris Krastiņš Bakalaura darba temats: Pirmsskolas bērnu apdrošināšanas attīstības perspektīvas Latvijā. Bakalaura darba apjoms: Bakalaura darbs sastāv no 60. lpp., anotācijas latviešu un angļu valodā, ievada, divām nodaļām ar apakšnodaļām (8 tabulas, 16 attēli), secinājumiem un priekšlikumiem, bibliogrāfijas ar 19 avotiem un 3 pielikumiem. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Darbā tika izmantota mācību literatūra, elektroniskie resursi, un apdrošināšanas kompāniju nepublicētie dati un pārskati. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Darba analītiskajā daļā tika atlasīti un izpētīti LR svarīgākie normatīvie akti piederīgi šim bakalaura darbam, izanalizēts iespējamais finansēšanas risinājums, izzināta Rīgas pilsētas un Rīgas novada jauno vecāku viedokļa izpēte par bērnu apdrošināšanas lomu ikdienā. Kāds risinājums šai jautājumā par bērnu NG apdrošināšanu, ir Norvēģijas pirmsskolas izglītības iestādēm. Autore veica izvirzīto problēmu detalizētu izpēti un izstrādāja praktiskus risinājumus. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Tumiņa L. Pirmsskolas bērnu apdrošināšanas attīstības perspektīvas Latvijā: Bakalaura darbs/Zinātn.vadītājs Krastiņš M. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2012.
Atslēgas vārdi Pirmsskolas bērnu apdrošināšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Perspective of Children Pre-school Insurance
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 19.05.2012 10:15:39